2013-06-13 08:36Pressmeddelande

Mer varierat utbud av bostäder efterfrågas av studenterna

null

Större eller mindre? Dyrare eller billigare? Gärna både och. Variationen på svaren när studenter får tycka till om sitt boende är stor. På två punkter råder dock enighet; öka variationen i utbudet och utforma köken bättre efter behoven.

Kartläggningen av studenternas boende och boendebehov visar att variationen av bostäder som efterfrågas är bred. Även om studenterna överlag är nöjda med sitt boende finns det flera aspekter där möjligheter till förbättring är stora. Hyran i förhållande till bostadens storlek och kökets utformning är de områdena som flest tycker behöver förbättras.


5 slutsatser från studien:

1.Valuta för pengarna:Hyran är den viktigaste faktorn när det kommer till bostaden, men den är ofta tätt sammankopplad med vad man får för pengarna. 42 procent kan tänka sig att bo större med en högre hyra och 27 procent vill bo mindre och därmed även billigare.

2.Varierat utbud efterfrågas:Det finns en stor variation i vilken typ av storlek och hyra på bostaden som efterfrågas. Allt från 10 kvm för 2 600 kr/månad till 40 kvm för 6 000 kr/månad efterfrågas av studenter som idag bor själva i sin bostad.

3. Köket är det viktigaste rummet:Kökets utformning är av största vikt för studenterna. Alla studenter lagar mat i sin lägenhet varav 85 procent gör det varje dag eller flera dagar i veckan. Ett ordentligt utrustat kök passar studenternas livsstil att laga och frysa in mycket mat hemma.

4. Flexibilitet och bättre planerad yta:Flexibilitet i planlösning och möbleringsalternativ är viktigt. En bra planlösning nämns gärna som det bästa med bostaden medan en dålig planlösning ofta upplevs som det sämsta med bostaden. 52 procent tycker att köket behöver bli större och 37 procent tycker att badrummen kan göras mindre för en bättre disposition av bostadens funktioner.

5. Gemensamhetsutrymmen används sällan:45 procent av studenterna använder aldrig de gemensamhetsutrymmen de har tillgång till. Endast 5 procent använder de existerande gemensamhetsutrymmena flera gånger i veckan.

-  Det är tydligt att den varierade efterfrågan inte möts fullt ut av det utbud som finns idag och det här ger viktig input till hur branschen bör tänka vid utformningen av nya studentbostäder. Inte minst vad gäller att bygga ett mer varierat utbud. Samtidigt måste det dock till förändringar av de regelverk som styr bostadsbyggandet så det också är möjligt att bygga det som efterfrågas, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.


Om studien

Studien är tudelad, den består dels av en djupintervjustudie på 27 studenter genomförd av Elisabeth Dalholm Hornýanszky på Lunds Tekniska Högskola och dels av en omfattande enkätundersökning på över 600 studenter. Studenterna i båda studierna bor i studentettor i Stockholm, Göteborg, Umeå, Linköping, Falun och Lund.


För mer information:
Martin Johansson
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén