2005-07-13 13:14Pressmeddelande

Minskad brist på studentbostäder

null

Svenska Studentbostadsföreningen släpper idag en rapport som visar på att bristen på studentbostäder minskat drastiskt från förra året. Den uppskattade bristen på studentbostäder är i år 3 500 jämför med 12 100 studentbostäder förra året. Dessutom signalerar fler orter i år att de har överskott på studentbostäder, närmare 600 lediga studentbostäder jämfört med 310 studentbostäder förra året.

”- Det är en generell trend för landet att kötiderna har blivit kortare” säger Svenska Studentbostadsföreningens generalsekreterare Ulf Bingsgård i en kommentar. ”Detta betyder ändå inte att alla kommer att få studentbostad när höstterminen startar, snarare att det är sannolikt att man som bostadssökande får studentbostad tidigare i år jämfört med tidigare år” fortsätter Ulf Bingsgård.

Under den gångna vårterminen genomförde Svenska Studentbostadsföreningen för tredje året i rad sin undersökning kring huruvida det råder brist, balans eller överskott på studentbostäder i landet. Branschen uppskattade 2002 bristen till 15 700 studentbostäder, ifjol 12 100 studentbostäder medan årets bristsiffra hamnade på 3 500 studentbostäder. Visserligen har nyproduktion av studentbostäder pågått under de senaste åren med i genomsnitt 2 000 studentbostäder per år, men nyproduktion är inte hela förklaringen. Överskottet som uppstått bör också uppmärksammas. Förra året angavs ett överskott på
310 bostäder medan årets överskott är nästan det dubbla, drygt 600 studentbostäder.

Trots att bristen på studentbostäder till synes minskar från år till år och att det finns planer på att nyproducera studentbostäder under den kommande treårsperioden tillskriver inte branschen investeringsstimulansen dessa framgångar. Fyra av de sammanlagt 40 tillfrågade studentbostadsaktörerna svarade att stimulansen hade medfört planer och produktion på sammanlagt ytterligare 435 studentbostäder. 28 av de tillfrågade angav att de inte ändrade sina produktionsplaner till följd av att investeringsstimulansen infördes 2003.

Kommentarer inkom i samband med enkätsvaren om att det är bland annat hyresnivåerna som får studenterna att söka sig från studentboendet. Detta kan vara en av förklaringarna till varför bristen på studentbostäder minskar i snabbare takt och i större omfattning än vad nyproduktionen medger. Likaså att fler studentbostäder står vakanta i år jämfört ifjol.

” – En av utmaningarna för studentbostadsbranschen är att skapa balans i beståndet och samtidigt bibehålla rimliga hyresnivåer” avslutar Ulf Bingsgård, generalsekreterare för Svenska Studentbostadsföreningen.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén