2014-07-03 14:49Pressmeddelande

Mycket välkommet vallöfte från moderaterna om studentbostäder

null

Torsdagens moderatförslag om 20 000 nya studentbostäder till 2020 glädjer studentbostadsbranschen. Bristen på studentbostäder manifesteras vid varje höstterminsstart genom det bostadskaos som råder på landets större studieorter.

Den sammanlagda bristen på studentbostäder i landet har branschorganisationen Studentbostadsföretagen tidigare uppskattat till 20 000 bostäder över hela landet. Vilket moderaterna väljer att ta fasta på i sitt förslag.

-  Det är oerhört glädjande att det äntligen kommer förslag för att kraftigt öka produktionen av studentbostäder på de orter där det behövs. Det ska bli spännande att se vad förslagen innebär mer konkret, men vid en första anblick verkar flera av förslagen intressanta, säger Martin Johansson Generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

De förslag som framförallt verkar kunna göra skillnad är ett tydligare och utökat uppdrag åt statliga Akademiska Hus att bygga studentbostäder, samt ytterligare regelförändringar för byggande av studentbostäder. Båda är förslag som studentbostadsbranschen drivit i flera år. I grund och botten handlar det om en tydligare koppling mellan bostäder och utbildning vilket ett tydligare uppdrag till Akademiska Hus skulle kunna bidra med. Samtidigt krävs ett flexiblare regelverk som möjliggör byggande av fler sorters studentbostäder.

-  Vi hade besök från en norsk studentbostadsförvaltare på ett seminarium i tisdags vilket belyste skillnaderna i förutsättningar mellan våra länder. Och framförallt hur långt Sverige har kvar att gå för att få ordning på studentbostadsmarknaden. Förhoppningsvis kan detta bli ett viktigt steg på vägen, avslutar Martin Johansson.

För mer information:

Martin Johansson 
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén