2004-04-29 10:39Pressmeddelande

Nationell studentbostadsportal invigd!

null

Den första och den största nationella studentbostadsportalen är nu öppnad. Invigningssökte efter studentbostad gjorde Owe Hellberg, förste vice ordförande i riksdagens Bostadsutskottet. Från och med idag är www.sökstudentbostad.se alternativt www.sokstudentbostad.se den enda adress en bostadssökande student behöver komma ihåg fortsättningsvis. Mer än 80 % av landets studentbostäder går att finna genom länkar via den nyöppnade portalen.

”Vi har tagit fram denna sida för att underlätta för studenter och blivande studenter i sitt bostadssökande” säger Svenska Studentbostadsföreningens generalsekreterare Ulf Bingsgård i en kommentar. ”För att slippa sitta och planlöst surfa omkring på nätet, på jakt efter en studentbostad behöver man fortsättningsvis endast komma ihåg adressen till vår portal, vilket är en klar lättnad för den bostadssökande”, fortsätter Ulf Bingsgård.

Redan på vid invigningen kunde man via www.sökstudentbostad.se söka sig fram till mer än 50 500 av de drygt 64 000 studentbostäder som finns runt om i landet. Fler och fler studentbostadsaktörer ansluter sig till Svenska Studentbostadsföreningen SSBF och därigenom blir den nationella studentbostadsportalen än mer heltäckande än i dagsläget.Besök sidan på www.sökstudentbostad.se alternativt www.sokstudentbostad.se.

Mer information om Svenska Studentbostadsföreningen finns på www.ssbf.se.


Vid frågor kontakta:
Ulf Bingsgård,
generalsekreterare,
Svenska Studentbostadsföreningen SSBF
Tel: 046-18 89 90 eller 0704-92 22 70.


Faktaruta
Svenska Studentbostadsföreningen SSBF är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Organisationen representerar drygt 50 500 av landets cirka 64 000 studentbostäder genom sina 37 medlemmar. Mer information finns på www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén