2006-01-26 11:54Pressmeddelande

Nationella rekommedationer för uthyrning av studentbostäder

null

För första gången finns det nu antagit nationella rekommendationer kring kö- och hyresvillkor vid uthyrning av studentbostäder i Sverige. Det är Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) som arbetat fram dessa branschrekommendationer.

” - Det har funnits ett behov av ett nationellt grundläggande regelverk för studentbostadsbranschen. Dessa rekommendationer kan vara ett första steg mot en harmonisering av reglerna i landet” säger Ulf Bingsgård, generalsekreterare för SSBF.

Rekommendationer finns gällande hur en studentbostadsaktör kan hantera bostadskö, studiekrav, dispens, förtur i kön, boendespärr och andrahandsuthyrning.

” - Det står givetvis varje aktör fritt att välja i vilken utsträckning man vill tillämpa rekommendationerna. Vi tror att de flesta av våra medlemmar kommer se över sina regelverk och när så är möjligt och behövligt, närma sig branschrekommendationen. Rekommendationerna är primärt ett stöd för branschens aktörer, men även studenterna (hyresgästerna) kommer i förlängningen kunna dra nytta av gemensamma nationella regler” avslutar Ulf Bingsgård, generalsekreterare för Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF).


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén