2006-05-09 08:45Pressmeddelande

Nationellt möte i Norrtälje kring studentbostadsfrågor

null

I samband med föreningsstämman i Svenska Studentbostadsföreningen SSBF den 10 maj kommer statsekreterare Mårten Lilja (s) Miljö- och Samhällsbyggnadsdepartementet att delta. Vid mötet kommer Mårten Lilja prata om regeringens bostadspolitik i allmänhet och om studentbostadspolitiken i synnerhet.

Media inbjudes härmed att närvara vid denna träff.


Plats: Lokal Sjösala, Evert Taubes väg 1, Campus Roslagen, Norrtälje.


Tid: Onsdagen den 10 maj, klockan 10.30 – 11.30.

SSBF:s föreningsstämma är mellan 11.30 – 13.00 vid vilken pressen även är inbjuden att närvara. Efter stämman finns möjligheter att ställa frågor kring de nationella studentbostadsfrågorna.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén