2012-08-24 13:55Pressmeddelande

Norrlandsgårdarna ny medlem i Studentbostadsföretagen

null

Stiftelsen Norrlandsgårdarna är ny medlem i Studentbostadsföretagen. Stiftelsen som har sitt säte i Uppsala är även en av arrangörerna till studentbostadskonferensen Studbo13.

Stiftelsen Norrlandsgårdarna förvaltar Norrlands nations 772 studentbostäder i Uppsala och blir i och med sitt medlemskap Studentbostadsföretagens sjätte medlemsföretag på orten.

-        Det är alltid roligt när ytterligare en studentbostadsaktör väljer att bli medlem i Studentbostadsföretagen och extra roligt att vi ökar vår representation i studentstaden Uppsala, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

Tillsammans med flera andra studentbostadsaktörer i Uppsala är Norrlandsgårdarna med och arrangerar Studbo13, en återkommande konferens med fokus på studentbostäder. Hösten 2013 hålls konferensen i Uppsala.

-        Vi välkomnar Stiftelsen Norrlandsgårdarna varmt i föreningen och ser fram emot Studbo13, avslutar Martin. 

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén