2016-03-03 11:40Pressmeddelande

​NREP ny entreprenörsmedlem i Studentbostadsföretagen

null

De senaste åren har fler och fler privata aktörer letat sig in på den svenska studentbostadsmarknaden. Branschorganisationen Studentbostadsföretagens senaste entreprenörsmedlem NREP är ett av de företag som planerar att etablera sig som studentbostadsaktör i landet.

NREP har som ambition att bygga studentbostäder i både Stockholm och andra nordiska huvudstäder. Med en internationell ingång i branschen bidrar de med ett nytt perspektiv bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

- Vi som branschorganisation har länge jobbat med det internationella perspektivet genom resor, konferenser och kunskapsutbyte. Det känns roligt att kunna ta ett steg längre med ett medlemsföretag som jobbar över nationsgränserna, säger Agneta Mattiasson, medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen.

NREP ser flera nyttor med ett medlemskap i branschorganisationen, bland annat tillgång till det nätverk och den kunskap som finns i föreningen.

- Studentbostäder är en unik produkt och skiljer sig från konventionella bostäder, vi vill därför öka vår förståelse kring denna produkt, dess regelverk och studenterna som ska bo i bostäderna samt utbyta erfarenheter med andra medlemmar, säger Hampus Brodin på NREP.


Om NREP:
NREP förvaltar institutionellt kapital med inriktning mot fastighetsinvesteringar i huvudsakligen logistik, handel och bostadsfastigheter i Norden. NREP har kontor i Köpenhamn, Stockholm, Oslo och Helsingfors med ett fastighetsbestånd om cirka SEK 25 miljarder. NREP har en ambition att skapa en ledande Nordisk studentbostadsplattform med cirka 1 000–3 000 bäddar i varje huvudstad, där bostäderna är skräddarsydda utifrån studenternas behov.


För mer information:
Agneta Mattiasson 
Medlemsansvarig
Telefon: 031 – 780 45 75
E-post: agneta@studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén