2010-06-01 14:23Pressmeddelande

Nu blir vi Studentbostadsföretagen

null

De senaste åren har vi jobbat hårt för att utveckla Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, till en modernare branschorganisation med en tydligare profil gentemot såväl medlemmar som samarbetspartners. Ett viktigt steg i detta arbete når vi idag, 1 juni, då vi byter namn till Studentbostadsföretagen.

Vårt nya namn speglar bättre vad vi är och vad vi arbetar för. Vi startades av och arbetar för de bostadsföretag som äger och förvaltar studentbostäder. Studentbostadsföretagen, helt enkelt. Vi passar också på att fräscha upp vårt yttre till ett snyggare och mer passande utseende som ger vår utveckling ytterligare en knuff i rätt riktning.


Även om vårt yttre förändrats jobbar vi fortfarande för att skapa de bästa förutsättningarna för att äga och förvalta studentbostäder i Sverige. Studentbostadsbranschen står inför stora utmaningar den närmsta tiden och tre frågor som Studentbostadsföretagen ser som extra viktiga är:


Studentbostadsföretagens marknadsförutsättningar

Avgifter för internationella studenter och stora ungdomskullar skapar stor osäkerhet kring framtiden. Spridning av terminsstarterna över året är en faktor som hade påverkat förutsättningarna för såväl studenter som bostadsföretag på ett positivt sätt.

Studentbostadsbalans på alla studieorter

Målet är att den studentbostadsbalans som råder på flera håll i landet ska finnas över hela landet vilket skulle innebära ungefär en studentbostad till var tredje student. Det i sin tur innebär att det finns ett samlat behov av 20 000 nya studentbostäder, främst i storstadsregionerna.

Rättvisa skattevillkor

Hyresrätter i allmänhet och studentbostäder i synnerhet är den högst beskattade boendeformen där fastighetsavgiften på studentbostäder är det tydligaste exemplet. Studentbostadsföretagen
är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – för en positiv och långsiktig utveckling av studentbostadsfrågor.
För mer information:
Martin Johansson
Informatör

031-780 45 72
martin@studentbostadsforetagen.se 
www.studentbostadsforetagen.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén