2006-12-07 15:13Pressmeddelande

Ny generalsekreterare för SSBF

null

Den 1 februari 2007 får Svenska Studentbostadsföreningen SSBF en ny generalsekreterare.
Kerstin Brolén efterträder Ulf Bingsgård som från den 1 januari är tjänstledig. SSBF är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Organisationen representerar drygt 54 300 av landets cirka 69 000 studentbostäder genom sina 50 medlemmar.

”- Med Kerstin Brolén som generalsekreterare är vi i styrelsen för SSBF övertygade om att vi knyter till oss en mycket god kraft. Kerstin kommer att vara föreningen och medlemmarna till väldigt stor nytta och glädje i den fortsatta utvecklingen” säger Rolf Svensson, ordförande för SSBF, i en kommentar.

Kerstin Brolén är 28 år gammal och kommer ursprungligen från Uppsala. Kerstin jobbar idag som utbytesstudentsamordnare vid Linköpings universitet, ett arbete som huvudsakligen innebär att ansvara för information till och mottagningen av universitetets internationella studenter samt administration av bostäder. Kerstin har studerat Internationell ekonomi och har magisterexamen med inriktning strategi inom företagsekonomi.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén