2013-05-03 06:00Pressmeddelande

Ny kartläggning: Studentbostadsföretagen knappar in på vägglössen

null

Vägglöss fortsätter att vara ett problem för majoriteten av landets studentbostadsföretag, men bättre kunskap och effektivare rutiner gör att fler och fler kommer tillrätta med problemet. Det visar den senaste kartläggningen av problematiken med vägglöss bland studentbostadsföretagen.

Två av tre studentbostadsföretag som deltar i undersökningen uppger att de för närvarande har problem med vägglöss, det en ökning från 60 till 66 procent över det senaste året. Samtidigt pekar flera indikatorer på situationen numera går att få under kontroll. Fler företag än tidigare anger att situationen är bättre än vid samma tidpunkt förra året. Även andelen som haft problem med vägglöss men kommit tillrätta med problemet ökar och majoriteten av de tillfrågade säger att vägglöss längre inte är ett växande problem för dem. Utvecklingen visar att det är svårt att undgå att drabbas av vägglöss men att bekämpningsarbetet på många håll lyckas.

-  Vägglössen är en verklighet som hela branschen måste förhålla sig till och även om det är en lång väg kvar så ser vi att det sakta men säkert börjar vända åt rätt håll, säger Martin Johansson, generalsekreterare för branschorganisationen Studentbostadsföretagen.

Anledningen är att studentbostadsföretagen numera har mer kunskap om dessa skadeinsekter och effektivare rutiner för att bekämpa dem. A och O för ett framgångsrikt saneringsarbete är kommunikation och öppenhet, både mot allmänheten och hyresgästen. Landets studentbostadsföretag väljer därför att vara öppna med hur problematiken med vägglöss ser ut.

-  Landets studentbostadsföretag ligger i framkant när det kommer till en effektiv bekämpning av vägglöss, både vad gäller rutiner, metoder och förhållningssätt, säger Christine Dahlman Jacobsen från Nattaro Labs, ett forskningsföretag som är experter på vägglöss och bekämpningen av dessa med utgångspunkt i skadeinsektens ekologi.

-  Jag tror att fler branscher kan lära sig av studentbostadsföretagen att med kunskap, ett aktivt förebyggande arbete i kombination med effektivare behandlingsmetoder så kan vi förhindra att vägglössen på nytt blir ett omfattande samhällsproblem, avslutar hon


För mer information:

Martin Johansson 
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se

Christine Dahlman Jacobsen
Vice-VD , marknad och försäljning
Telefon: 070 592 2966
E-post: christine@nattarolabs.se


Rapporten i korthet

·  33 studentbostadsföretag över hela Sverige har deltagit i undersökningen.

·  66 procent av de tillfrågade studentbostadsföretagen har problem med vägglöss. 2012 var samma siffra 60 procent.

·  28 procent har haft problem med vägglöss, men kommit tillrätta med problemet.

·  38 procent anger att situationen är bättre nu jämfört med samma tidpunkt förra året, vilket är en ökning med 12 procentenheter under det senaste året.

·  Över hälften anser att förekomsten av vägglöss inte är ett växande problem för dem.

·  Antal fall per år varierar stort, från några enstaka fall under 2012 till ett tjugotal i veckan.

·  Den mest använda bekämpningsmetoden är kiselgur, vilket också är den metod som flest anser vara bäst.

·  Studentbostadsföretag använder oftast flera metoder i både förebyggande arbete och vid sanering av vägglöss.


Rapporten är ett samarbete mellan branschorganisationen Studentbostadsföretagen och det forskningsbaserade företaget Nattaro Labs som specialiserar sig på vägglöss.

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén