2015-08-25 05:00Pressmeddelande

​Ny kartläggning: Svår bostadssituation för landets studenter – brist på flera studieorter

null

Bostadsläget är svårt för många studenter runt om i landet. Långa köer och stor efterfrågan inför höstterminsstarten hör till studentbostadsverkligheten, men på flera håll är den bestående bristen stor, trots satsningar för fler studentbostäder.

Studentbostadsföretagens årliga kartläggning av studentbostadsmarknaden i landet visar att tolv av landets studieorter har brist på studentbostäder. Bristsituationen ser olika ut över landet. De stora studieorterna Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala behöver tusentals nya studentbostäder för en fungerande studentbostadsmarknad. I till exempel Örebro och Gävle krävs endast ett hundratal bostäder, som dessutom står klara inom kort.

Trots ett högt tryck inför höstterminsstarten runt om i landet har majoriteten av studieorterna en balanserad studentbostadsmarknad. Dessa orter har ofta korta köer eller vakanser under vårterminen. Ur ett nationellt perspektiv står ändå betydande delar av marknaden inför stora utmaningar.

- Det stora antalet bristorter visar på en nationell studentbostadsmarknad i obalans och det krävs en rad olika åtgärder för att bygga bort den, både på nationell och lokal nivå, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

På flera av bristorterna sker ansatser till att skapa fler studentbostäder. Både studentbostadsföretag, kommuner och andra aktörer arbetar ständigt för att hitta nya vägar för fler studentbostäder. Många tillfälliga lösningar för att bemöta den stora efterfrågan under hösten finns också.

- Det finns ingen som vinner på läget så som det ser ut nu. Enligt en rapport vi tog fram i våras gynnas regioner ekonomiskt av att skapa förutsättningar för studenter att bo på orten. Över hela landet ser vi gemensamma ansträngningar för att råda bot på bristsituationerna, det återstår att se om de ger resultat, avslutar Martin.


I korthet:

  • 12 orter anger brist på studentbostäder
  • 17 orter har en balanserad studentbostadsmarknad
  • Ingen ort anger ett överskott på bostäder, vilket är första gången sedan kartläggningen inleddes.
  • De flesta orter har långa kötider inför höstterminsstarten, men det är den bestående bristen över hela året som är det stora problemet.


För mer information:

Martin Johansson
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.s

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén