2015-05-13 10:36Pressmeddelande

Ny ordförande i Studentbostadsföretagen

null

På Studentbostadsföretagens föreningsstämma 5 maj utsågs Henrik Krantz från AF Bostäder i Lund till ny ordförande. Till styrelsen valdes nya representanter från studentbostadsföretag i Stockholm och Örebro.

Henrik Krantz, vd på AF Bostäder sedan 2012, är glad för förtroendet och ser på ordförandeskapet som ett betydelsefullt uppdrag för en viktig organisation.

- Det känns fantastiskt spännande att ha fått förtroendet att bli ordförande för Studentbostadsföretagen. Våra medlemsföretag står för en helt avgörande pusselbit för att kunskapssamhället ska bli verklighet. Samtidigt finns det en mängd utmaningar och svårigheter för våra medlemmar, och då är det viktigt att få stöd av en duktig branschorganisation. Studentbostadsföreningen har åstadkommit mycket de senaste åren och jag ser fram emot att få delta i detta arbete, säger Henrik.

- Även vi ser fram emot det nya ordförandeskapet med den erfarenhet och kunskap Henrik tillför, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

Till nya ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Ingrid Gyllfors från Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) och den tidigare suppleanten Charlott Kroon från Skövdebostäder AB. Erica Johansson från ÖrebroBostäder AB är ny suppleant.

- Vi hälsar Erica och Ingrid välkomna in i styrelsen. Med sina olika bakgrunder kommer de kunna bidra till ett fortsatt mycket bra styrelsearbete, avslutar Martin.


Studentbostadsföretagens styrelse:

Ordförande
Henrik Krantz, AF Bostäder, Lund 

Vice ordförande
Simon Helmér, Studentbostäder i Linköping

Ordinarie ledamöter 
Anders Flodin, KI Housing, Stockholm
Charlott Kroon, AB Skövdebostäder
Ingrid Gyllfors, SSSB, Stockholm
Ulf Linderholm, Campus Roslagen, Norrtälje
Ulrika Lindencrona, Åke Sundvall Projekt AB, Stockholm

Suppleanter
Mikael Lundgren, Bostaden i Umeå
Magnus Bonander, SGS Studentbostäder, Göteborg
Erica Johansson, ÖrebroBostäder AB


För mer information:
Martin Johansson
Generalsekreterare
031 – 780 45 72
martin@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén