2019-09-02 05:00Pressmeddelande

Ny rapport: Allt bättre tillgång på studentbostäder

Vid terminsstarten är situationen akut, men ganska snart blir det bättre. Studentbostadsbranschens årliga kartläggning Studboguiden visar att läget på den svenska studentbostadsmarknaden fortsätter att förbättras, men att det behövs åtgärder för att lösa topparna. 

Varje år frågar Studentbostadsföretagen landets studentbostadsaktörer om det råder brist, balans eller överskott på studentbostäder ur ett helårsperspektiv. Kartläggningen visar att fler orter är i balans jämfört med ifjol och att tillgången på bostäder har förbättrats även på bristorterna. I år svarar aktörer på nio av 34 studieorter att det är brist. 23 orter uppger att det är balans och på två orter finns ett överskott. 

- Läget fortsätter att förbättras och främsta orsaken är tillskottet av nya studentbostäder. Därför är det oerhört viktigt att kommuner prioriterar studentbostadsbyggande. Ett byggregelverk som är mer anpassat för studentbostäder, skulle också göra att våra medlemmar kan bygga mer ändamålsenligt och prisvärt för studenterna, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen. 

De största studieorterna har fortsatt allvarlig brist på studentbostäder, men även där syns en förbättring med kortare kötider och fler tillgängliga bostäder. På några av bristorterna ökar dessutom vakanserna på våren. Variationen i kötider och söktryck över året pekar på utmaningen just kring höstterminsstarten.

- Vi kan inte bygga bort bristen vid terminsstarten, under de förutsättningar som finns idag. Det behövs ett jämnare flöde av studenter under året för att minska topparna. Det krävs också politiska åtgärder som gör att fler bostäder kan frigöras vid rätt tid, till exempel att möjliggöra för effektiva studiekontroller och flexiblare uthyrningsvillkor, avslutar Stina Olén.

 

Orter med balans:
Borlänge
Eskilstuna
Falun
Gävle
Halmstad
Helsingborg
Jönköping
Kalmar
Karlskrona
Karlstad
Kiruna
Luleå
Norrköping
Norrtälje
Skellefteå
Sundsvall
Trollhättan
Varberg
Visby
Västerås
Växjö
Örebro
Östersund

Orter med brist:
Borås
Göteborg
Linköping
Lund
Malmö
Skövde
Stockholm
Umeå
Uppsala

Orter med överskott:
Karlshamn
PiteåOm Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 73 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén