2018-09-05 06:32Pressmeddelande

Ny rapport: Bättre läge på studentbostadsmarknaden

Studentbostadsbranschens årliga kartläggning Studboguiden visar att läget på den svenska studentbostadsmarknaden förbättras. Bristen är fortfarande påtaglig på flera av landets studieorter, men både på specifika orter och sammantaget över hela landet är läget bättre ifjol.  

Varje år frågar Studentbostadsföretagen landets studentbostadsaktörer om det råder brist, balans eller överskott på studentbostäder ur ett helårsperspektiv. I år svarar aktörer på 12 av 33 studieorter att det är brist. 19 orter uppger att det är balans och på två orter finns ett överskott.

- Trots att det råder brist på studentbostäder på många orter är trenden positiv. För första gången sedan vi började mäta är antalet orter med brist färre än föregående år. Och i de flesta fall verkar det på bero på nyproduktion av studentbostäder, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.

Av de orter som anger brist säger majoriteten att köerna inför årets terminsstart är kortare eller att läget sett över hela året är bättre. På de orter som anger balans är det bara två som upplever ett högre tryck i år jämfört med ifjol, något som visar att det är en fortsatt stabil marknad.

- De senaste årens byggande har gett effekt. För att inte tappa fart behöver kommuner, lärosäten och studentbostadsföretag nu jobba ännu bättre tillsammans. Dessutom behöver vi statliga reformer som möjliggör för våra medlemmar att bygga ännu mer ändamålsenligt och prisvärt till landets studenter, till exempel anpassade regelverk, avslutar Stina Olén.

Orter med balans:
Borlänge
Borås
Falun
Halmstad
Helsingborg
Jönköping
Kalmar
Karlshamn
Karlstad
Kiruna
Norrköping
Norrtälje
Trollhättan
Varberg
Visby
Västerås
Växjö
Örebro
Östersund

Orter med brist:
Eskilstuna
Gävle
Göteborg
Karlskrona
Linköping
Lund
Luleå
Malmö
Skövde
Stockholm
Umeå
Uppsala

Orter med överskott:
Piteå
Sundsvall

 

För mer information:
Stina Olén, Vd
031 – 780 45 72
stina@studentbostadsforetagen.se

Om Studboguiden:
Studboguiden beskriver läget är på studentbostadsmarknaden både inför höstterminsstarten och över hela året. Det är de som hyr ut studentbostäderna som gör bedömningen av läget på sin ort. Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 71 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén