2024-02-13 06:00Pressmeddelande

Ny rapport om hållbara bostäder: gamla lokaler blir nya hem för studenter

Till ny nytta

Vad har en anrik varvssmedja, ett långvårdssjukhus och en fabrik för flygplansdelar gemensamt? Alla utgör idag imponerande projekt där lokaler har konverterats till studentbostäder. Nu lyfter Studentbostadsföretagen branschens kreativa ombyggnationer för att inspirera fler till att nyttja det befintliga.

Studentbostadsbranschen står idag inför flera utmaningar när det kommer till att skapa fler studentbostäder. Höga byggkostnader, en priskänslig målgrupp, tillgång på attraktiv mark och ambitioner att minska klimatpåverkan är några av dem. Många gånger kan lösningen vara att använda det redan byggda och nu sammanställs goda exempel från branschen för att inspirera andra.

- Vi vill uppmuntra till nya konverteringar, men också visa att omvandlingar inte är något nytt. Studentbostadsbranschen har mycket erfarenhet som politik, myndigheter och entreprenörer kan ta intryck av. Nu har vi samlat några av branschens kreativa och lyckade projekt att inspireras av, berättar Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.

I rapporten är det bland annat kontor, vattentorn, logement och sjukhus som omvandlats, alla med olika förutsättningar och krav att förhålla sig till. Även om framgångsfaktorerna i projekten är tydliga, finns det alltid utmaningar kopplat till dagens regelverk.

- Konverteringar är inte oöverstigligt, men dagens skatte-, plan- och byggregler underlättar verkligen inte omvandlingar. Utredningar har visat vilka delar som behöver förändras och där behöver politiken nu visa handlingskraft. Sen handlar det också om en attitydförändring hos oss alla – mycket av framtiden ligger i det redan byggda, det måste vi alla inse, avslutar Stina.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 80 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén