2016-06-16 07:02Pressmeddelande

​Ny rapport: Studenter vill bo tillsammans

null

Stort eller litet, enskilt eller tillsammans med andra – vad efterfrågas egentligen av dagens studenter? En ny omfattande undersökning bland 2 035 studenter om hur de vill bo visar bland annat att intresset för kollektivt boende är stort, men att få vill bo i de kollektiva bostäder som erbjuds idag. För att bättre kunna bygga det studenterna efterfrågar behövs ett nytt regelverk.

Studien som gjorts med pengar från Boverkets innovationsstöd visar att mer än var tredje student vill bo kollektivt. Framförallt är det den sociala aspekten som lockar. De flesta som väljer kollektivt boende efterfrågar en större lägenhet att dela med ytterligare en eller två studenter. Bara fyra procent vill bo i en klassisk studentkorridor med nio eller fler studenter.

- Att så många efterfrågar ett kollektivt boende är lite förvånande. Det har länge funnits en uppfattning i branschen att det kollektiva boendet är oattraktivt, men studien visar att efterfrågan har förändrats snarare än helt försvunnit, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen

Studien visar också att studenterna i större utsträckning vill kunna umgås med vänner, laga mat och studera i sin bostad. Många kan också tänka sig att dela kök, matplats, vardagsrum och balkong/uteplats med andra studenter. Vissa aspekter är tvärtemot nästintill otänkbara att dela, bara två procent kan tänka sig dela sovrum med någon annan.

Nya konceptbostäder passar studenterna – men inte regelverket
För att hitta bostäder som bättre stämmer överens med studenternas preferenser har White arkitekter utifrån studiens resultat tagit fram konceptbostäder för en, två och sex studenter. Bostäderna blandar privata och gemensamma ytor på ett sätt som motsvarar studenternas önskemål. Till exempel finns ett tydligt fokus på flexibilitet för att kunna anpassa bostaden efter olika behov. Konceptbostäderna kommer delvis att förverkligas i ett kommande projekt hos Stockholms Studentbostäder (SSSB).

- När vi insåg hur stort intresset är för att bo kollektivt blev vi överraskade. Studentbostäder har utformats på ett likartat sätt under lång tid men utifrån den här undersökningen vågar vi skapa en ny palett av studentbostäder för olika sätt att leva. De tre bostadskoncepten visar också att yteffektivitet och tilltalande arkitektur inte står i motsats, utan snarare bidrar till varandra, menar Kristoffer Roxbergh, ansvarig arkitekt på White.

Konceptbostäderna ligger redan idag på gränsen för vad nuvarande regelverk tillåter. För att i större utsträckning kunna bygga efter studenternas efterfrågan och därmed ett mer varierat studentbostadsbestånd behöver förutsättningarna för byggande och förvaltning anpassas efter studentbostadens förutsättningar.

- Med undersökningen och konceptbostäderna vill vi visa på nya sätt att tänka kring studentbostaden, både för företag och beslutsfattare Till exempel ser vi att en del av studenterna vill bo på ett sätt som skiljer sig från det vanliga bostadsbeståndet, vilket innebär att exempelvis regler som styr utformning och uthyrning bättre måste anpassas efter studenternas behov och inget annat. Det behövs helt enkelt ett renodlat studentbostadsregelverk, avslutar Martin.


Länk pressbilder:
https://www.dropbox.com/sh/lr79tr1pwawqfy1/AADTepsc4ZFUJC-_p6_LH7c4a?dl=0
Ange vid publicering att bilderna kommer från White arkitekter


För mer information:
Martin Johansson
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén