2003-05-21 11:00Pressmeddelande

Ny styrelse för SSBF

null

Vid årets föreningsstämma för Svenska Studentbostadsföreningen SSBF valdes en ny styrelse. Rolf Svensson (VD, Stiftelsen AF Bostäder, Lund) omvaldes till SSBF:s ordförande för den kommande tvåårsperioden. Senare under dagen valdes Mats Odersjö (VD, SGS Studentbostäder, Göteborg) till vice ordförande för organisationen.

Åke Norberg (VD, Studentbostäder i Sundsvall AB, Sundsvall) och Anders Löfstrand (VD,
AB Karlstad Studentbostäder, Karlstad) valdes till ledamöter i styrelsen. Anders Löfstrand
har under det gångna året varit suppleant i styrelsen. Wilhelm Müntzing (ordförande, Stiftelsen Östgötagården, Uppsala) omvaldes till ledamot och Bertil Flodström (regionchef, Studentstaden i Uppsala AB, Uppsala) omvaldes till suppleant i styrelsen. Mariola Kruse (marknadschef, Hyresbostäder i Växjö AB, Växjö) valdes in som suppleant i styrelsen.

Kvar i styrelsen som ledamöter sitter Ulf Gustafsson (affärsområdeschef, Studentbostäder i Linköping AB, Linköping) Christel Svensson (chef Kund och Marknad, HSB Sundsfastigheter AB, Malmö) och som suppleant Per Åberg (enhetschef, ÖrebroBostäder AB, Örebro) med ett år kvar på sina mandatperioder.

Vid föreningsstämman beslöts också att SSBF ska söka medlemskap i den europeiska samarbetsorganisationen ECStA, European Council for Student Affairs. ECStA är en självständig och oberoende europeisk paraplyorganisation med syfte att främja den sociala infrastrukturen vid institutioner för högre utbildning runt om i Europa. ECStA arbetar för att främja samarbetet mellan organisationer verksamma inom de studiesociala sektorerna i Europa. Organisationen verkar även för att bli rådgivande organ till EU Kommissionen, Ministerrådet, UNESCO och Europarådet.

Svenska Studentbostadsföreningen SSBF är en rikstäckande branschorganisation för fastighetsägare och –förvaltare av studentbostäder oavsett huvudmannaskap eller driftsform. I dagsläget har SSBF 31 medlemmar och representerar drygt 47 700 av landets cirka 62 000 studentbostäder. Bland våra medlemmar har vi både allmännyttiga bostadsföretag, stiftelser och privata aktiebolag. Syftet med SSBF är att verka för en långsiktigt positiv utveckling av studentbostadsfrågorna.

Mer information om Svenska Studentbostadsföreningen SSBF kan fås på www.ssbf.se eller via organisationens generalsekreterare Ulf Bingsgård på 046-18 89 90.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén