2019-09-09 04:45Pressmeddelande

Ny trendrapport stakar ut studentbostadens framtid

Bostad, upplevelse eller viktig samhällsaktör? Med trender som ökad global konkurrens, bostaden som upplevelse och behovet av social hållbarhet omformas på allvar studentbostadens syfte och nytta. En ny trendrapport visar vilken typ av boende som dagens och framtidens studenter flyttar in i.

Studentbostaden sågs länge som just en bostad för studenter, inte särskilt annorlunda jämfört med en vanlig bostad. Men i takt med förändrade behov från både samhälle och kund utvecklas studentbostaden till att bli en viktig nyckel i allt från städers globala attraktivitet till studentens välmående. Utvecklingen drivs dels av internationella influenser och kundernas efterfrågan, men också av att branschen identifierar nya affärsmöjligheter och funktioner för studentbostaden.

- Oavsett om det handlar om studentbostadens placering i förhållande till campus eller service under själva boendetiden märker vi ett ökat intresse för studentbostaden i nya sammanhang. Fler ser den som en positiv kraft på flera olika sätt, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

Hur ser då den nya studentbostaden ut? Framförallt är den inte längre en avsides aktör, utan påverkar i allt större grad allt från studieortens attraktivitet till den enskildes studiemiljö och hälsa. Studentbostadsföretagen är proaktiva för att främja välmående, möta kundens behov av snabb kommunikation och skapa en positiv boupplevelse. Det görs genom att utveckla kundanpassade bostäder och mertjänster samt en snabb, personlig och digitaliserad kundservice. Studentbostäderna placeras medvetet i staden för att skapa rörelse, attraktiva campus och vitalisera näringslivet.

- Exempel vi ser är samarbeten för att stärka orten som studiedestination, integrering av studentbostaden i innovativa stadsdelar och ett större fokus på studenternas totala boupplevelse, avslutar Stina.


Tre trender som format studentbostadsmarknaden i Sverige

1. Nya roller för studentbostaden
Städers behov av rätt kompetens och en förändrad högre utbildning skapar nya möjligheter och förutsättningar för studentbostaden som samhällsaktör. Förutom bostad blir den även klassrum, mötesplats och integrationsskapare.

2. Skapa gemenskap och boupplevelse
Nya delningstjänster, boendekoncept och en ökad psykisk ohälsa påverkar hur vi bygger, förvaltar och paketerar studentbostäder. Fokus ökar på att lyfta studenternas boendeupplevelse genom mertjänster, service och grogrund för social tillhörighet.

3. Att möta den digitala kunden
Med en kund som går från att äga till att dela, förväntar sig service 24/7 och hellre chattar än ringer blir studentbostaden en testarena för utveckling av det digitala mötet, utan att förlora den personliga kontakten.

Trendrapporten presenteras även på studentbostadskonferensen StudBO19, 16-17 oktober i Malmö - läs mer >>Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 73 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén