2021-06-03 05:45Pressmeddelande

Ny undersökning: Så vill studenter bo

Vill studenter ha eget badrum, vad är maxhyran och hur kan hyresvärden främja välmående? För att bidra till utvecklingen av framtidens studentbostäder, har branschorganisationen Studentbostadsföretagen låtit genomföra en enkätundersökning bland drygt 1 500 studenter. Resultaten visar studenternas prioriteringar och önskemål för bostaden under studietiden.

Undersökningen visar att det finns ett intresse för att bo tillsammans med andra, så länge boendet utformas på rätt sätt. Över hälften kan tänka sig att dela boende med personer de känner eller får välja själva och 22 procent kan tänka sig att dela boende även med personer de på förhand inte känner. I båda fallen delar studenterna helst boende med en till två andra, i vissa fall upp till fem andra personer. En dryg fjärdedel håller fast vid att bo själv är det enda tänkbara alternativet för dem. Anledningen till att vilja bo själv är avskildhet och studiero, medan social gemenskap och lägre hyra är incitament för de som vill dela.

- Vi ser att det finns en vilja både att dela bostad generellt under studietiden, men också vissa specifika ytor om det ger en lägre hyra. Till exempel kan över 80 procent tänka sig att dela kök för att få en läge hyra. Här finns stora möjligheter att utveckla det gemensamma boendet på studentbostadsmarknaden, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

I rapporten undersöks också intresset för tilläggstjänster. Det är framförallt de internationella studenterna som efterfrågar olika typer av tjänster som hjälper till att starta upp boendet i ett annat land, till exempel möblerat boende, cykel och startkit med husgeråd. Bland svenska studenter är det främst städning i gemensamma kök och verktyg att dela med andra hyresgäster som är intressant.

Välskötta fastigheter och bra belysning viktigt för att skapa trygghet
Låg hyra är den viktigaste faktorn när man väljer studentbostad, och majoriteten av studenterna är nöjda med den hyra och bostadsyta de har idag. På andra plats kommer trygghet, en faktor som dessutom ökar om man tittar på vad nya studenter och studenter som bor med barn tycker. Faktorer som skapar trygghet och välmående är framförallt att fastigheten är välskött, att det är trivsamma miljöer inne och ute och att det finns bra belysning utomhus. För internationella studenter är även mer sociala faktorer som att man känner sina grannar och att det anordnas sociala aktiviteter viktiga.

- Undersökningen visar att vi måste värna bredden på studentbostadsmarknaden. Både enskilda och kollektiva bostäder efterfrågas, men framför allt måste de vara prisvärda. Därför behöver vi ett regelverk som möjliggör för studentbostadsföretag att skapa det som studenterna faktiskt efterfrågar. Det handlar till exempel om en hyreslagstiftning som löser de kontraktsfrågor vi har idag och ett byggregelverk som gör att vi kan skapa yteffektiva bostäder, avslutar Stina Olén.Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 75 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén