2013-09-03 11:17Pressmeddelande

Nytt samarbete för ökat brandskydd i studentbostäder

null

Kampanjen Aktiv mot brand är en satsning för att öka människors kunskap om det egna brandskyddet. Nu flyttar den in i landets studentbostäder.

Det grundläggande brandskyddet som finns i landets studentbostäder är bra, men en brandvarnare utan batteri eller en brandcell med öppen dörr stoppar ingen brand. Kunskap bland de boende om hur man använder det inbyggda brandskyddet i bostäder är a och o för att det ska fungera. Den kunskapen kan bli bättre. Undersökningar visar att grundkunskaper för brand behöver bli bättre i åldersgruppen 18-29 år, en målgrupp som ofta hittas i studentbostäder.

Därför inleder branschorganisationen Studentbostadsföretagen ett långsiktigt samarbete med kampanjen Aktiv mot brand. Kampanjen syftar till att informera och upplysa om hur man som boende använder det befintliga brandskyddet för att förebygga och hantera bränder.

- Samarbetet har hittills mottagits bra av medlemsföretagen som uppskattar att kunna tillhandahålla bra och pedagogisk brandskyddsinformation. Än så länge är vi i startgroparna men vi kommer fortsätta arbeta med detta under hösten, säger Erica Sjölin, medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen.

Kampanjen Aktiv mot brand är ett samarbete mellan Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, SABO, Räddningstjänsterna, Svensk försäkring och Länsstyrelserna. Idag har 85 organisationer anslutit som vidareinformatörer däribland bostadsföretag, räddningstjänster och frivilligorganisationer. Kampanjen lanserades på Brandvarnardagen den 1 december 2012. Aktiv mot brand genomförs framöver ett par gånger per år.

https://www.msb.se/aktivmotbrand

För mer information:

Erica Sjölin
Medlemsansvarig
Telefon: 031 – 780 45 74
E-post: erica@studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén