2017-09-26 14:02Pressmeddelande

Nytt samarbete med Huskurage mot våld i hemmet

null

Unga män och kvinnor är de som i störst utsträckning utsätts och utsätter andra för våld. Studentbostadsföretagen inleder därför ett samarbete med organisationen Huskurage som jobbar för att förhindra våld i nära relationer.

Våld i nära relationer sker oftast i hemmet, en plats som borde vara den tryggaste platsen på jorden. Huskurage är en policy för att informera grannar om hur man kan reagera och agera vid oro för våld i hemmet. Genom Studentbostadsföretagen får nu landets studentbostadsaktörer möjlighet att på ett enkelt sätt införa Huskurage i sina bostäder.

- Samarbetet med Huskurage ger våra medlemsföretag verktyg för att förstärka arbetet mot våld i hemmet. Det är en viktig fråga och som branschorganisation är det självklart att vi ska bistå ett såpass betydelsefullt arbete, säger Erica Sjölin, medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen.

Samarbetet innebär att Studentbostadsföretagen som branschorganisation sprider den kunskap och policy som Huskurage har till landets studentbostadsföretag, som därmed får bästa möjliga förutsättningar att införa policyn i sina bostäder. Huskurage finns redan idag i över 300 000 hushåll runt om i hela landet och ser studentbostäder som en viktig plats att fortsätta arbetet på.

- Unga män mellan 16 - 30 är den grupp i samhället som utsätter flest för våld i nära relation. Därför är det extra viktigt att vi signalerar vilka beteenden vi önskar av vår omgivning vid oro för våld i miljöer där vi kan nå dessa unga män. Genom Studentbostadsföretagen får vi en möjlighet att tidigt i ungas liv och för många redan vi första egna boendet sätta civilkurage och omtanke som norm, säger Peter Svensson, grundare av Huskurage.


Mer information
Erica Sjölin
Medlemsansvarig
Telefon: 031 – 780 45 74
E-post: erica@studentbostadsforetagen.se

Peter Svensson
Grundare/Verksamhetschef Huskurage
Telefon: 0733 - 261927
E-post: peter@huskurage.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 74 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén