2014-09-08 14:30Pressmeddelande

Nytt uppdrag från regeringen positivt för studentbostadsbranschen

null

Regeringens uppdrag till Boverket om att utreda tillgänglighetskrav i studentbostäder på tillfälligt bygglov välkomnas av studentbostadsbranschen. Inte minst för att det indikerar ett perspektivskifte på studentbostaden som är viktigt för att skapa bättre förutsättningar för en väl fungerande studentbostadsmarknad.

Uppdraget avser att utreda om det finns ett behov av undantag från krav på tillgänglighet i studentbostäder på tillfälligt bygglov. Initiativet tyder på att regeringen inser att studentbostaden som genomgångsbostad skiljer sig från andra typer av bostäder och därmed kräver anpassade förutsättningar och krav, även om det i nuläget endast avser bostäder på tillfälligt bygglov. Det visar också att det finns en förståelse för nuvarande problematik vid nyproduktion av studentbostäder där yta och slutgiltig hyra är tätt sammankopplade. Lägre tillgänglighetskrav skulle innebära möjligheter att bygga mindre bostäder med lägre hyra.

-  Det är ett bra initiativ från regeringen som välkomnas av hela branschen. Det visar på insikt om skillnaderna mellan vanliga bostäder och studentbostäder, både vad gäller förutsättningar för byggande och de boendes efterfrågan, säger Martin Johansson, generalsekreterare för branschorganisationen Studentbostadsföretagen.

Studentbostaden är inte bara en bostadstyp med förhållandevis kort genomsnittligt boendetid. Den är även byggd och anpassad efter en målgrupp med hög omflyttning och begränsade ekonomiska resurser. Studentbostadsbranschen har länge arbetat för ett regelverk som är mer anpassat efter både marknadens förutsättningar och de boendes preferenser.

-  Vi hoppas att utredningen konstaterar att det finns ett behov av undantag, samt att det i framtiden sker ytterligare lättnader för all nyproduktion av studentbostäder. Vi har länge tittat på Norge där regelverket kräver att 20 procent av nybyggda studentbostäder är helt tillgänglighetsanpassade, medan resterande nyproduktion måste möta besökstillgänglighet. Vi tror att det är en modell som skulle passa även i Sverige, avslutar Martin.

För mer information:

Ida Tengroth 
Kommunikatör
Telefon: 031 – 780 45 73
E-post: ida@studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén