2018-05-08 10:21Pressmeddelande

Nyvald styrelse för Studentbostadsföretagen

På 2018 års föreningsstämma den 26 april i Skövde valdes två nya ledamöter och en ny suppleant in i Studentbostadsföretagens styrelse.

Nya ordinarie ledamöter i styrelsen är Johan Knaust, Vd och grundare av K2A/Svenska Studenthus, och Susanne Malmgren, Chef Studentbostäder på Akademiska hus. Ny suppleant är Joakim Palestro, Fastighetschef på Studentstaden/Uppsalahem AB.

- Vi välkomnar våra nya styrelseledamöter och ser fram emot ett produktivt och spännande år. Extra roligt är det att vi fått med fler företag som förvaltar och bygger studentbostäder på flera orter, det gör att styrelsen speglar branschens utveckling på ett bra sätt, säger Stina Olén, vd för Studentbostadsföretagen.

På stämman valdes även Claes Hjortronsteen, AF Bostäder, till ny ledamot i valberedningen och Jenny Wikström, Stiftelsen Östgötabostäder, valdes till sakrevisor.

 

Studentbostadsföretagens styrelse:

Ordförande
Henrik Krantz, AF Bostäder

Vice ordförande
Ingrid Gyllfors, Stockholms Studentbostäder

Ordinarie ledamöter
Anders Flodin, KI Housing AB
Charlott Kroon, AB Skövdebostäder,
Johan Knaust, K2A/Svenska Studenthus
Susanne Malmgren, Akademiska Hus
Ulrika Lindencrona, Åke Sundvall Projekt AB

Suppleanter
Magnus Bonander, SGS Studentbostäder
Joakim Palestro, Studentstaden/Uppsalahem AB
Erica Johansson, ÖrebroBostäder AB

För mer information:
Stina Olén
Vd
stina@studentbostadsforetagen.se
031 – 780 45 72

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 67 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén