2016-05-16 13:59Pressmeddelande

​Nyvald styrelse för Studentbostadsföretagen

null

På 2016 års föreningsstämma den 5 maj i Stockholm valdes två nya ledamöter och en ny suppleant in i Studentbostadsföretagens styrelse.

Nya ordinarie ledamöter i styrelsen är Christer Andersson, affärsutveckling- och förvaltningsansvarig på K2A (Svenska Studenthus) och Mikael Lundgren, kundchef på Bostaden i Umeå AB. De ersätter Simon Helmér från Studentbostäder i Linköping och Ulf Linderholm från Campus Roslagen, som i elva respektive tio år varit en del av Studentbostadsföretagens styrelse. Ny förstesuppleant är Benny Enholm, vd på Studentstaden i Uppsala.

- Vi välkomnar våra nya styrelseledamöter och tackar samtidigt Simon och Ulf för ett engagerat och givande arbete i styrelsen, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.


Studentbostadsföretagens styrelse:

Presidium

  • Henrik Krantz, AF Bostäder - ordförande
  • Ingrid Gyllfors, Stockholms Studentbostäder - vice ordförande


Ordinarie ledamöter

  • Anders Flodin, KI Housing AB
  • Charlott Kroon, AB Skövdebostäder
  • Christer Andersson, Svenska Studenthus  
  • Mikael Lundgren, Bostaden i Umeå AB
  • Ulrika Lindencrona, Åke Sundvall Projekt AB 


Suppleanter

  • Benny Enholm, Studentstaden i Uppsala
  • Magnus Bonander, SGS Studentbostäder
  • Erica Johansson, ÖrebroBostäder ABFör mer information:

Martin Johansson
Generalsekreterare
031 – 780 45 72
martin@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén