2014-05-26 13:00Pressmeddelande

Nyvald styrelse i Studentbostadsföretagen

null

I samband med Studentbostadsföretagens föreningsstämma valdes två nya ledamöter in i styrelsen.

På föreningsstämman den 7 maj valdes Ulrika Lindencrona från Åke Sundvall Projekt AB in som ordinarie ledamot i Studentbostadsföretagens styrelse. Charlotte Kroon från AB Skövdebostäder valdes in som förste suppleant.

- Vi hälsar Ulrika och Charlott varmt välkomna in i styrelsen och ser fram emot ett givande arbete under kommande år, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen. 

Under året har Mattias Looström från Örebrobostäder, Olof Johnson från Byggvesta och Carin Ottosson från Halmstad Fastighets AB lämnat sin respektive styrelseplatser. 

- Vi vill passa på att rikta ett stort tack till de styrelsemedlemmar som lämnat oss under året och önska dem all lycka i framtiden, avslutar Martin.De nya ledamöter som valdes in i styrelsen är:
Ulrika Lindencrona, Åke Sundvall Projekt AB
Charlotte Kroon, AB Skövdebostäder


Studentbostadsföretagens styrelse

Ordförande
Chris Österlund, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, Stockholm

Vice ordförande
Simon Helmér, Studentbostäder i Linköping, Linköping

Ordinarie ledamöter 
Anders Flodin, KI Housing, Stockholm 
Henrik Krantz, AF Bostäder, Lund 
Sara Westberg, Studentstaden, Uppsala 
Ulf Linderholm, Campus Roslagen, Norrtälje
Ulrika Lindencrona, Åke Sundvall Projekt AB, Stockholm

Suppleanter
Charlott Kroon, AB Skövdebostäder, Skövde
Magnus Bonander, SGS Studentbostäder, Göteborg
Mikael Lundgren, Bostaden i Umeå, Umeå


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén