2023-05-04 09:59Pressmeddelande

Nyvald styrelse i Studentbostadsföretagen

Mattias Carrass, Jenny Wikström och Linda TengMattias Carrass, Jenny Wikström och Linda Teng

På Studentbostadsföretagens föreningsstämman den 4 maj valdes nya ledamöter in i styrelsen och Jenny Wikström fick förnyat förtroende som ordförande.

Förnyat förtroende för presidiet
Jenny Wikström, Fastighetschef på Uppsalahem, valdes om som ordförande för en period av två år. På efterföljande konstituerande möte valdes Magnus Paulsson, vd på SGS Studentbostäder, till vice ordförande.

- Jag är glad och ärad över att få fortsätta som ordförande för Studentbostadsföretagen. Studentbostäder är en viktig nyckel för högre utbildning och jag ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med branschen, säger Jenny Wikström. 

Ny- och omvalda styrelseledamöter
Ny ordinarie ledamot i styrelsen är Mattias Carrass, vd på Stockholms studentbostäder, och ny förstesuppleant är Linda Teng, konceptansvarig Academic Living på Akademiska Hus. Håkan Andersson, affärsområdeschef på MKB Fastighets AB och Henrik Krantz, vd på AF Bostäder, valdes om som ledamöter.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 75 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén