2013-05-21 07:00Pressmeddelande

Nyvald styrelse och ny typ av medlemskap i Studentbostadsföretagen

null


I samband med Studentbostadsföretagens föreningsstämma valdes två nya ledamöter in i styrelsen och ett nytt entreprenörsmedlemskap infördes.

På föreningsstämman den 16 maj valdes Henrik Krantz från AF Bostäder i Lund in som ordinarie ledamot i Studentbostadsföretagens styrelse. Magnus Bonander från SGS Studentbostäder i Göteborg valdes in som tredje suppleant. Chris Österlund från Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, som tog över ordförandeskapet vid årsskiftet, valdes fortsatt som ordförande.

En ny typ av medlemskap infördes även i föreningen. Medlemskapet är utformat för de som har som avsikt att etablera sig på studentbostadsmarknaden men ännu inte äger eller förvaltar några studentbostäder.  Medlemskapet löper över tre år och påbörjas produktion av studentbostäder under den tiden övergår entreprenörsmedlemskapet till ett ordinarie medlemskap.

-  Genom en ny typ av medlemskap hoppas vi kunna bidra med den kunskap och erfarenhet som finns i branschen även till de som funderar på att bli en del av studentbostadsmarknaden. På så sätt kan vi medverka till att skapa bra förutsättningar redan från början, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.


De nya ledamöter som valdes in i styrelsen är:
Henrik Krantz, AF Bostäder, Lund (ordinarie ledamot)
Magnus Bonander, SGS Studentbostäder, Göteborg (tredje suppleant)


Studentbostadsföretagens styrelse

Ordförande   
Chris Österlund, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder  

Vice ordförande
Simon Helmér, Studentbostäder i Linköping

Ordinarie ledamöter
Anders Flodin, Karolinska Institutet Housing, Stockholm
Henrik Krantz, AF Bostäder, Lund
Sara Westberg, Uppsalahem/Studentstaden, Uppsala
Olof Johnson, ByggVesta, Stockholm/Linköping
Ulf Linderholm, Campus Roslagen, Norrtälje

Suppleanter
Mattias Looström, Örebrobostäder, Örebro
Mikael Lundgren, Bostaden i Umeå
Magnus Bonander, SGS Studentbostäder, Göteborg


Definition Entreprenörsmedlemskap

Entreprenörsmedlemskap kan beviljas juridisk person med avsikt att etablera sig på studentbo­stadsmarknaden. Medlemskapet är tidsbegränsat och upphör att gälla vid närmaste årsskifte tre år efter inträdet om inte särskilda skäl föreligger. På­börjar entreprenören förvaltning av studentbos­täder under treårsperioden övergår medlemska­pet per automatik till ett ordinarie medlemskap. Den årliga avgiften till föreningen för entreprenörsmedlemskap är dubbla fasta avgiften. I övrigt gäller samma bestämmelser kring medlemsavgift som för ordinarie medlemmar. Entreprenörsmedlemmar äger inte rösträtt på föreningens årsstämma.


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén