2009-07-06 14:27Pressmeddelande

Ökad efterfrågan på studentbostäder över hela landet

null

Snart kommer de första antagningsbeskeden för de som sökt högskoleutbildning till hösten och bostadssökandet kommer ta fart på riktigt. Oavsett var i landet man har sökt utbildning möts man av ökad efterfrågan på studentbostäder. Dock varierar tillgången på bostäder från bostadsgaranti till de värsta köerna på fem år beroende på vilken ort man sökt sig till.

En snabbgenomgång av SSBF:s medlemmar visar att efterfrågan på studentbostäder inför höstterminen 2009 ökar över hela landet jämfört med förra året. I takt med den ökande efterfrågan ökar också köerna till att få bostad. Värst är det som vanligt i största studentstäderna där Stockholm, Göteborg och Lund räknar med köer upp till ett år för att få första bästa studentbostad.

Det är dock inte lika nattsvart på alla ställen trots ökad efterfrågan över i stort sett hela landet. I exempelvis Karlstad, Örebro, Västerås och Gävle finns bostadsgaranti för nyantagna studenter, medan Luleå och Visby uppger att det inte råder någon särskild kö.

Orsaken till den ökade efterfrågan är naturligtvis beroende på att antalet sökande till universitet och högskolor ökat. Den rådande lågkonjunkturen tillsammans med kraftigt ökande ungdomskullar har lett till att antalet sökande ökat med runt 20 procent till höstterminen 2009. Något som också speglar av sig på bostadsmarknaden.

Fullständiga tabeller över köer och efterfrågan finns i de bifogade word- och pdf-filerna sam på www.ssbf.se


Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 55 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen - för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.För mer information
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031780 45 72
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se

 


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén