2020-07-03 07:15Pressmeddelande

Ökad oro på studentbostadsmarknaden inför läsårsstarten

I nästa vecka landar antagningsbeskedet till högskola och universitet hos tiotusentals sökande studenter. Inför läsårsstarten i höst är läget på studentbostadsmarknaden oroligt. Kortsiktigt väntas en lägre efterfrågan av framförallt internationella studenter, men de kommer tillbaka. I kombination med den ekonomiska lågkonjunkturen och utbyggnaden av högskolan ökar behovet av tillgängliga studentbostäder på sikt.

Varje år kartlägger branschorganisationen Studentbostadsföretagen läget på studentbostadsmarknaden inför höstterminsstarten. Årets kartläggning visar på stora olikheter mellan både orter och enskilda aktörer. Det finns en stor osäkerhet kring om och när de internationella studenterna kommer, men det är med stor sannolikhet en temporär situation som framförallt skapar ryckighet under hösten.

- I vår dialog med branschen märker vi att de som har många internationella studenter som hyresgäster känner av en markant mindre efterfrågan, men långsiktigt finns ett större behov eftersom intresset för högre utbildning tilltar under en lågkonjunktur, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

Fortsatt högt tryck på de större studieorterna
Hos de största aktörerna på landets åtta största studieorter är läget stabilt. Sju av dem anger att söktrycket på deras bostäder är fortsatt högt. Inför höstterminsstarten tror de på en liten eller till och med utebliven påverkan av corona. Frågar man istället högskolorna säger sju av åtta att det kommer bidra till vakanser under hösten, för de flesta i stor utsträckning.

- För att vända bostadsbristen behöver kommunerna prioritera studentbostadsbyggande, samtidigt som vi säkerställer att de studentbostäder som faktiskt finns går till studenter. En förutsättning är att fastighetsägare får möjlighet att på ett effektivt sätt kontrollera detta och den frågan ligger på högskoleministerns bord, avslutar Stina Olén.Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 80 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén