2012-05-22 10:01Pressmeddelande

Ökning av vägglöss leder till branschavtal

null

En färsk undersökning från Studentbostadsföretagen visar att 88 procent av branschorganisationens medlemmar har eller har haft problem med vägglöss. Trots att metoderna för bekämpning hela tiden utvecklas och blir bättre är problemet fortfarande omfattande. Därför inleder Studentbostadsföretagen nu ett samarbete med Anticimex.

Vägglössens framfart de senaste åren har slagit hårt mot boendeformer med hög omflyttning, bland dem studentbostäder. En ny undersökning från Studentbostadsföretagen visar att nästan nio av tio medlemsföretag har eller har haft problem med vägglöss. Det är en ökning från hösten 2010 då sex av tio företag var drabbade. Av de som har eller har haft problem med vägglöss uppger 32 procent att problemen är värre eller mycket värre jämfört med samma tidpunkt förra året.

-        Våra medlemmar har drabbats hårt av vägglössen och har sedan deras återkomst arbetat ihärdigt med att hitta bra saneringsmetoder och därmed bli av med skadedjuren, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen

Vägglössen är svårsanerade skadedjur och saneringsmetoderna varierar stort runt om i landet, även inom samma företag. För att skapa effektivare saneringsrutiner har branschorganisationen och Anticimex tillsammans tagit fram ett avtalsförslag som kan tecknas mellan Studentbostadsföretagens medlemmar och Anticimex. Genom avtalsförslaget hoppas både Studentbostadsföretagen och Anticimex kunna skapa en väl fungerande och genomtänkt sanering som i både kvalitet och pris är konsekvent över hela landet.

-        Det här kommer bli ett bra stöd för våra medlemmar i kampen mot vägglössen, vilket i slutändan betyder ännu mer för studenterna som bor och lever i bostäderna. Studentbostaden ska vara det bästa boendet under studietiden och då ska det också vara fritt från skadedjur, säger Martin Johansson

 

För mer information:
Martin Johansson                                   
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén