2009-03-10 10:28Pressmeddelande

Orättvis avgift utmanas av landets studentbostäder

null

Svenska Studentbostadsföreningen har vid flertalet tidigare tillfällen påtalat hur orimlig fastighetsavgiften är för landets studentbostäder. Tillsammans med Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, SSSB, prövar de nu lagens tillämpning. I dagarna har en ansökan om förhandsbesked lämnats in till skatterättsnämnden med frågan: Vad är egentligen en bostad?

Förändringen av fastighetsskatten till en kommunal avgift slår orimligt hårt mot studentbostadsbranschen och därmed landets studenter. Enligt den nya lagen ska varje enskild bostad belastas med en avgift om 1200 kr/år. Märkligt nog tolkar Skatteverket detta som att ett rum i studentkorridor utan vare sig toalett, dusch eller kök, ska belastas med samma avgift som till exempel en sexrummare på Strandvägen i Stockholm med alla tänkbara faciliteter. Frågan för studentbostadsbranschen handlar alltså om vad som kan räknas som en enskild bostad och inte.

- Det är inte bara en ekonomisk fråga för SSSB, utan också en principiell fråga. Kan man verkligen kalla ett enskilt rum utan till exempel eget kök för en fullvärdig bostad? Vi menar att hyreslagen också ger oss stöd för att så inte är fallet, säger Ann-Sofie Sääf, vd på SSSB.

Enligt hyreslagen ska en bostad, för att uppnå lägsta godtagbara standard, till exempel ha badrum och utrymmen för matlagning inom lägenheten. För rum i studentkorridorer uppfylls inte detta om inte hela korridoren, tillsammans med det gemensamma köket, räknas som en bostad.

- Detta är en viktig fråga för hela studentbostadsbranschen, och även för de boende studenterna. För de flesta i samhället har den nya kommunala avgiften inneburit lägre kostnader, men inte för studenterna. Här har den nya avgiften istället orsakat en försämring, säger SSBF:s generalsekreterare Kerstin Brolén.

Ett förhandsbesked från skatterättsnämnden är i slutändan prejudicerande och kommer således hela studentbostadssverige till godo.

- Vi tror på ett positivt besked. De oklarheter som finns kring skrivelserna i lagen tillsammans med hur våra bostäder faktiskt är utformade talar till vår fördel, avslutar Ann-Sofie Sääf.


Stiftelsen Stockholms Studentbostäder - Studenternas bostadsföretag
Stockholms Studentbostäder (SSSB) erbjuder Stockholms studenter ett trivsamt och prisvärt studentboende. Vi är störst på studentbostäder med nästan 8000 rum och lägenheter över hela Stockholm. SSSB har en dynamisk, ung målgrupp bestående av både svenska och internationella högskolestudenter.


Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 55000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.
Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen - för en positiv och långsiktig utveckling av studentbostadsfrågor.För mer information:
Ann-Sofie Sääf
Vd, Stiftelsen Stockholmsstudentbostäder (SSSB)
08-458 10 50, mob. 0739-42 10 50
annsofie.saaf@sssb.se
www.sssb.se

Martin Johansson
Informatör, Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF
031-780 45 72, mob. 0707-18 01 09
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén