2010-06-29 12:24Pressmeddelande

Orimlig avgift på studentbostäder kvarstår

null

Förra året inledde Studentbostadsföretagen, med hjälp av Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, SSSB, en prövning i Skatterättsnämnden för att klargöra vad som ska räknas som en fullvärdig bostad. Syftet var att få ett klargörande i om det verkligen är rimligt att ett enskilt rum i studentkorridor ska belastas med samma avgift som en vanlig lägenhet. Nu har ärendet avslutats i Regeringsrätten som slår fast att den orimliga avgiften trots allt är rimlig.

Den kommunala fastighetsavgiften som infördes efter förra valet är utformad så att alla lägenheter, oavsett standard, läge och storlek, ska belastas med samma avgift. Detta har fått till följd att ett rum i en studentkorridor, utan vare sig eget kök eller dusch, belastas med lika hög avgift som en sexrummare med alla faciliteter på Strandvägen i Stockholm. En orimlighet som både Boverket och regeringsföreträdare vill ändra på.

Studentbostadsföretagen prövade ärendet hos Skatterättsnämnden för att avgöra om man verkligen kan räkna varje enskilt rum i en studentkorridor som en bostad, och därmed belasta varje rum med full avgift. Ärendet hamnade slutligen i regeringsrätten som i dagarna beslutade att gå på Skatterättsnämndens ursprungliga linje; att varje rum i studentkorridor ska betala en avgift.

- Det är beklagligt, och märkligt, att man inte ser den orimlighet som det innebär att räkna varje enskilt rum som en fullvärdig bostad, säger Ann-Sofie Sääf, vd på SSSB.

Hyresrätten som upplåtelseform lider av hårdare skattetryck än andra former av boende, men studentbostäder är den typ av hyresrätter som drabbas allra hårdast. I genomsnitt utgör fastighetsavgiften 4 procent av hyran för en studentbostad, vilket är dubbelt så mycket som för en vanlig hyresrätt. Hade man räknat en avgift per korridor istället för per rum hade det givetvis bidragit till att lätta på skattetrycket på studentbostäder något.

- I slutändan är det ju studenterna som drabbas genom högre hyror. Hade fastighetsavgiften för studentbostäder sänkts hade det naturligtvis bidragit till att man hade kunnat hålla hyrorna nere, säger Kerstin Brolén, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

Studentbostadsföretagen hoppas att de signaler som Mats Odell sänt ut under de senaste två åren till slut leder till en sänkt fastighetsavgift innan höstens val. Oppositionen har redan lovat att förändringen ska ske om de vinner valet, förhoppningsvis kan regeringen lova samma sak.

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder – Studenternas bostadsföretag
Stockholms Studentbostäder (SSSB) erbjuder Stockholms studenter ett trivsamt och prisvärt studentboende. Vi är störst på studentbostäder med nästan 8 000 rum och lägenheter över hela Stockholm. SSSB har en dynamisk, ung målgrupp bestående av både svenska och internationella högskolestudenter.


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – att skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.För mer information:
Ann-Sofie Sääf
Vd, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB)
08-458 10 50, mob. 0739-42 10 50
www.sssb.se

Martin Johansson
Informatör, Studentbostadsföretagen
031-780 45 72
martin@studentbostadsforetagen.se
www.studentbostadsforetagen.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén