2013-12-20 15:14Pressmeddelande

Östersundshem ny medlem i Studentbostadsföretagen

null

Det kommunala bolaget Östersundshem blir ny medlem i branschorganisationen Studentbostadsföretagen. Företaget är branschorganisationens första medlemsföretag i Östersund

-  Vi är alltid glada när fler studentbostadsföretag väljer att bli en del av vårt nätverk och kunskapsbank, men det är såklart extra glädjande när företag på för oss nya orter blir medlemmar, säger Martin Johansson som är generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

Kunskaps- och erfarenhetsutbytet som är kärnan i branschorganisationen ökar nu ytterligare med ännu en orts specifika erfarenheter från studentbostadverksamhet. Något som Östersundshem redan snappat upp.

-  Vi har gått med i Studentbostadföretagen för att det är bra att kunna utbyta kunskap och erfarenheter tillsammans med andra bostadsföretag som har studentbostäder, säger Gunilla Nilsson, ansvarig för studentbostäder på Östersundshem.

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med drygt 5 100 lägenheter, varav knappt 600 är studentlägenheter. Med visionen att skapa hemlängtan, erbjuder bolaget hem anpassade till alla människors behov i livets olika skeden.

Studentbostadsföretagen har nu 55 medlemsföretag på ett trettiotal orter runt om i landet och representerar 80 procent av landets studentbostäder.För mer information:

Martin Johansson 
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén