2013-02-11 15:56Pressmeddelande

Otydligt Studentbostadsindex anger felaktiga hyror

null

Återigen presenterar Svensk Fastighetsförmedling vad de kallar Studentbostadsindex. Återigen avser siffrorna något annat än landets faktiska studentbostadshyror.

I det Studentbostadsindex som Svensk Fastighetsförmedling gjort anges hyror som ligger högt över den nivå som är verklighet för majoriteten av landets studentbostäder. Branschorganisationen Studentbostadsföretagen har utifrån sina medlemsföretags nyckeltal sammanställt de genomsnittliga hyrorna för fyra städer och jämfört med de som presenteras i Svensk Fastighetsförmedlings tabell. Skillnaderna är stora.

-  Frågan är hur och vad de räknat på för att få fram dessa hyror, resultatet de presenterar har av allt att döma ingenting att göra med studentbostäder, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

Varifrån Svenskt Fastighetsindex har fått sina siffror avseende hyror för studentlägenheter är ett stort frågetecken. Metod och urval från vilka hyrorna tagits fram är oklar och tillsynes felaktig om man vill göra den jämförelse och dra de slutsatser som görs. Att man vill framhäva fördelar med att bo i bostadsrätt är övertydligt och ett önskat slutresultat verkar ha spelat stor roll för valet av metod

-  Att kalla en undersökning för Studentbostadsindex utan att ta reda på den faktiska hyran för studentbostäder är missvisande, avslutar Martin.

Studentbostadsföretagen påpekade felaktigheterna redan förra året och har utan framgång försökt att nå Svenskt Fastighetsförmedling för en djupare förklaring av sammanställningen.

Nedan finns Studentbostadsföretagens sammanställning. 


Studentbostadsföretagen uträkning

Stad

Genomsnittlig
hyra (kr)

Genomsnittlig yta (m2)

Genomsnittlig hyra
studentettor (kr)

Genomsnittlig yta
studentettor (m2)

Stockholm

3277

29,8

3278

23,6

Göteborg

3783

28,8

3892

24,8

Linköping

3288

28,9

3545

27,2

Lund

2465

31,5

2816

24,4


Svensk Fastighetsförmedlingsuträkning

Stad

Hyresrätt

Bostadsrätt

Stockholm

5072

3962

Göteborg

4670

2991

Linköping

4033

2400

Lund

4221

2844


Så har vi räknat:

Hyresnivåerna är uträknade med hjälp av nyckeltal från Studentbostadsföretagens medlemmar på respektive ort. Varje företags faktiska årshyra per kvadratmeter (exkl. el, bredband, möbler och annat som kan inkluderas i hyran) har multiplicerats med den genomsnittliga storleken för en studentetta respektive genomsnittlig studentbostad. Den totala årshyran har därefter dividerats med 12 för att få fram en månadshyra. Då hyresnivåerna avser 2011 har därför hyran räknats upp med den genomsnittliga hyreshöjning respektive företag har gjort 2012.

Hyreshöjningarna finns som relaterat dokument nedan.

Den ortsspecifika hyran har tagits fram genom att medelvärdet på ortens företags genomsnittliga hyror räknats ut.

Två företag från varje ort och samtliga större bostadsföretag på varje ort har medverkat i uträkningen. 


För mer information:

Martin Johansson 
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén