2010-02-02 09:10Pressmeddelande

Överklagande med Odell och Boverket i ryggen?

null

Våren 2009 utmanade Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, och Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, SSSB, fastighetsavgiftens utformning genom att begära förhandsbesked om hur studentkorridorer ska beskattas. Skatterättsnämndens beslut som togs strax före jul går dock stick i stäv med såväl Boverkets som bostadsminister Odells åsikter och överklagas också omgående.

Fastighetsavgiftens utformning slår orimligt hårt mot studenter genom att ett rum i studentkorridor utan vare sig egen toalett, dusch eller kök, ska belastas med samma avgift som till exempel en sexrummare på Strandvägen i Stockholm. Under 2009 utmanade SSBF och SSSB därför avgiften genom att begära ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden för att få ett klargörande om hur en studentkorridor egentligen ska beskattas. I beskedet som kom strax före jul menar skatterättsnämnden att varje rum i studentkorridor ska belastas med full avgift, vilket såväl studentbostadsbranschen som Boverket menar är orimligt.

- Naturligtvis är vi besvikna på den tolkning som Skatterättsnämnden gör. Vi tycker att tolkningen är felaktig och vi har därför bestämt oss för att överklaga beslutet, säger Ann-Sofie Sääf, vd på SSSB.

Överklagandet av Skatterättsnämndens beslut kommer samtidigt som Boverket i rapporten Student söker bostad menar att fastighetsavgiften på studentkorridorer bör avskaffas på grund av att den är orimligt hög jämfört med andra bostäder. Något som bostadsminister Mats Odell (kd) återigen ställer sig bakom.

- Det är inte första gången kravet om slopad fastighetsavgift för studentbostäder hörs från Odells sida. Förhoppningsvis kan Boverkets ställningstagande bidra till mer framgång i försöken att övertala resten av regeringen, kommenterar Kerstin Brolén, generalsekreterare på SSBF.

Till dess att Odell lyckats övertala sina kollegor hoppas vi att Skatterättsnämndens beslut ändras till en mer rimlig tolkning av vad som faktiskt är att betrakta som en enskild bostad.Stiftelsen Stockholms Studentbostäder – Studenternas bostadsföretag
Stockholms Studentbostäder (SSSB) erbjuder Stockholms studenter ett trivsamt och prisvärt studentboende. Vi är störst på studentbostäder med nästan 8000 rum och lägenheter över hela Stockholm. SSSB har en dynamisk, ung målgrupp bestående av både svenska och internationella högskolestudenter.Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.
Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – för en positiv och långsiktig utveckling av studentbostadsfrågor.

                                                                                       
                                           

För mer information:
Anders Cronqvist                                                                                                            
Informationschef, Stiftelsen Stockholmsstudentbostäder (SSSB)
08-458 10 24, mob. 0739-42 10 48
a.cronqvist@sssb.se
www.sssb.seMartin Johansson
Informatör, Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF
031-780 45 72
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén