2023-03-01 14:40Pressmeddelande

Positivt besked för studentbostäder i delrapport från Ladok-utredning

I en delrapport från UKÄ:s Ladok-utredning står det klart att myndigheterna förordar ett nytt författningsförslag till regeringen som innebär att studentbostadsföretag ska få möjlighet att digitalt kontrollera huruvida en student är antagen till utbildning. Hela uppdraget ska redovisas senast 31 december 2023.

- Detta är ett steg i helt rätt riktning. Nu närmar vi oss äntligen en digitaliserad och kvalitetssäkrad process som gör att vi kan säkerställa att det är studenter som bor i studentbostäderna. Det är ett viktigt mål som vi länge jobbar för tillsammans i branschen, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

Under året arbetar UKÄ vidare med uppdraget som bland annat rör studieregistrering i Ladok och därefter är det upp till regeringen att fatta beslut om att uppdatera förordningen.

- Nu för vi fortsatt dialog med regeringen för att driva på en förordningsändring under 2024. Vi har i nuläget en teknisk lösning som underlättar för studentbostadsföretag att göra studiekontroller och ligger i startgroparna för att utveckla den i linje med de möjligheter en uppdaterad förordning kan ge, avslutar Stina.    


Utdrag ur delrapporten:

Studentbostadsföretagen har skickat in synpunkter till UKÄ om att få vissa personuppgifter utlämnade elektroniskt från antagningsregistret, se kapitlet ”Övriga synpunkter på 4 kap.”.

UHR har uppgett att en bostad är av yttersta vikt i samband med att en sökande blir antagen för att personen ska kunna påbörja utbildningen. Om UHR kan delge det stödet direkt till organisationer som förmedlar bostäder till studenter, skapar UHR en bra service för både studenter och de här organisationerna som förenklar samt stärker processen att söka bostad inför utbildning.

UHR anser därför att organisationer som förmedlar bostäder till studenter ska läggas till i listan över mottagare som kan få personuppgifter utlämnade elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst, om uppgifterna behövs för att kontrollera att en person är antagen.

 Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 75 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén