2011-09-20 06:00Pressmeddelande

Pressrelease - Inbjudan till StudBo11

null

De senaste årens debatt om den stora bristen på studentbostäder har lett fram till ett viktigt skede för studentbostadsbranschen. Hur ska framtidens studentboende utformas för att klara kraven och samtidigt skapa en hållbar framtid? Studentbostadskonferensen StudBo11 som i år arrangeras av SGS Studentbostäder ska försöka ge svar på dessa frågor.

Studenttrender klargörs och regeringen gästar och ger sin syn
Konferensen inleds med trendanalytikerna Kairos Future som berättar vilka trender som finns hos studenter och deras inställning till och förväntning på studentlivet och sin bostad. För att reda ut ytterligare vad studenterna efterfrågar i sitt boende gästar Elisabeth Dalholm från Lunds universitet. Tillsammans med branschorganisationen Studentbostadsföretagen gör hon en större studie på vad studenter egentligen vill ha ut av sitt studentboende. Göteborgs universitet och Chalmers berättar också om hur inresandet av internationella studenter påverkats av den första avgiftsbelagda terminen.

Regeringen som fått utstå mycket kritik för sin bostadspolitik får tillfälle att ge sin syn på saken. Anders Josephsson, politisk sakkunnig hos bostadsministern, kommer att prata om hur läget är idag och vilka utmaningar bostadsministern och hans stab ser inför framtiden. Han får sällskap av Lennart Sjögren som ansvarar för den utredning bostadsministern tillsatt för att ta fram orsakerna och lösningen till den stora brist på studentbostäder som råder. 

Tävling om ”Framtidens studentboende”
En av höjdpunkterna är den koncept- och entreprenadtävling  avgörs under andra dagen. Uppdraget  har varit att skapa ett koncept för framtidens studentbostad för en tomt ute på Lindholmen. Klimatsmart, nytänkande och ekonomiskt genomförbar är några utav de bedömningskriterier som juryn haft att ta hänsyn till. Av åtta inkomna bidrag har tre gått till final . Vinnaren som utses på konferensens andra dag får chansen att genomföra sitt projekt tillsammans med SGS Studentbostäder ute på Lindholmen.

Mycket fokus läggs även på hur framtidens byggande kan göras mer miljövänligt. Två föreläsare, bland annat Svenska miljöinstitutet, tar upp utmaningar och möjligheter för att bygga klimatsmart och hållbart, både idag och i framtiden.
 

SGS Studentbostäder och Studentbostadsföretagen hälsar er varmt välkomna till Studbo11.

När:                    21 – 22 september, kl 09:00

Var:                    Filmstaden Bergakungen, salong 2, Skånegatan 16 B

För mer info se www.studbo11.se eller   kontakta Catharina Lind, 031-3336365/ 0702-58 99 63, catharina.lind@sgsstudentbostader.se

 

Med den första studentbostadskonferensen StudBo04 2004 i Lund skapades ett nytt koncept och en ny möjlighet för studentbostadsbranschen med omvärld att mötas för att diskutera viktiga frågor som rör branschen. Sedan dess har konferensen arrangerats i Linköping 2006, Stockholm 2008 och nu 2011 har branschorganisationen, Studentbostadsföretagen (SBF), givit SGS Studentbostäder (SGS) i uppdrag att arrangera konferensen.

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén