2012-04-12 16:21Pressmeddelande

Rättvisa tvetydigt begrepp för regeringen

null

Dagens budgetförslag från regeringen förbiser helt den orättvisa beskattningen av korridorrum. Detta trots att förslagen i sin helhet syftar till att skapa en skattemässigt rättvisare bostadsmarknad.

Med syfte att skapa en rättvisare beskattning av upplåtelseformerna föreslår regeringen idag sänkt fastighetsavgift för flerbostadshus. Samtidigt kvarstår dock den sedan länge omdiskuterade och orättvisa beskattningen av landets studentkorridorer.

Idag räknas ett rum i studentkorridor som en egen bostad, trots att de saknar eget kök och ibland även dusch, och avgiftsbeläggs därmed på samma sätt som vilken annan hyresrätt som helst.  Det rimliga hade varit att räkna varje korridor som en bostad, istället för varje enskilt rum.

-        Att regeringen med detta förslag hävdar skattemässig rättvisa samtidigt som den orättvisa avgiften för korridorrum kvarstår är paradoxalt, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

Idag betalar landets studentbostadsföretag 43 miljoner per år i fastighetsavgift för enbart korridorrum, en summa som skulle sjunka med 25 miljoner kronor per år om avgiften utformades rättvist. Dagens förslag på totalt 800 miljoner innebär att den årliga avgiften för korridorrummen skulle sjunka något, precis som den skulle göra för alla flerbostadshus. Det är givetvis ett välkommet tillskott, men utformningen av avgiften innebär fortfarande att fastighetsavgiften utgör mer än dubbelt så stor andel av hyran i ett korridorrum än i en vanlig hyresrätt.

Tidigare har både Boverket och bostadsminister Attefalls egen utredare Lennart Sjögren påpekat att den orimliga utformningen av fastighetsavgiften på korridorrum bör ändras.

-        Branschen har under flera år, och särskilt den senaste tiden, fått indikationer på att avgiften för korridorrum är på väg att förändras. Att regeringen återigen väljer att strunta i att rätta till en orättvisa som i sammanhanget utgör kaffepengar för staten men som är av stor betydelse för studentbostadsbranschen är obegripligt, säger Martin.

 

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén