2020-05-08 12:05Pressmeddelande

Rekordhögt engagemang när vinnarna i Nöjd Studbo utsågs

Nu är årets vinnare i studentbostadsbranschens egen kundundersökning Nöjd Studbo, som Origo Group genomför på uppdrag av Studentföretagen, utsedda. På den digitala galan prisades bland annat Skövdebostäder i årets specialpris, störst ökning av svarsfrekvens. 

Det genomsnittliga NKI-resultatet (Nöjd kund index) för bostadsbranschen ligger på 77, vilket är en ökning med tre enheter sedan 2019. I undersökningen mäts även rekommendationsgrad, NPS (net promoter score), som ökade med tio procentenheter under året och nu ligger på 58. Båda två värdena är mycket höga resultat för branschen. Nöjd Studbo gick ut till nästan 20 000 studenter och svarsfrekvensen har ökat markant, från 53 procent under förra året till 64 procent detta år.

– Det är en mycket hög deltagandenivå för kundundersökningar generellt, speciellt med tanke på att målgruppen är unga personer. En förklaring är att bostadsföretagen själva har varit duktiga på att informera om undersökningen, men coronapandemin kan också ha bidragit till att fler studenter haft tid över, säger Anders Johansson, projektledare för Nöjd Studbo hos Origo Group.

Undersökningsresultatet visar även på flera trender inom bostadsbranschen. Kundnöjdheten fortsätter att öka och branschsnittet har sedan 2016 stigit med fem enheter. Nöjdast är de internationella studenterna som känner tillfredsställelse med hyra, bostadens standard samt bostadsföretagets klagomålshantering. De som bor i korridorrum med gemensamt kök har det senaste året blivit mer nöjda och över tid vill allt fler studenter numer ha kontakt med sin hyresvärd via webb, chatt och mejl - och allt mindre över telefon.

På grund av rådande omständigheter fick prisutdelningen i år ske digitalt i samband med ett digitalt seminarium arrangerat av Studentbostadsföretagen. Trots den fysiska distanseringen fick vinnarna ta del av ett festligt firande. 

Vinnarna i Nöjd Studbo 2020 är: 

Stora företag 
Högst NKI: AF Bostäder
Årets klättrare: Stockholms studentbostäder

Medelstora företag 
Högst NKI: MKB Fastighets AB
Årets klättrare: Örebrobostäder AB

Små företag
Högst NKI: Stiftelsen Östgötagården
Årets klättrare: Helsingborgshem AB

Lärosäten
Högst NKI: LU Accommodation

Årets specialpris
Störst ökning svarsfrekvens: Skövdebostäder AB


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 73 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Studentbostadsföretagen
Studentbostadsföretagen