2004-02-13 15:55Pressmeddelande

Remissomgång kring förslag på gemensamma rekommendationer vid uthyrning av studentbostäder

null

Den 3 februari skickades ett förslag på gemensamma rekommendationer vid uthyrning av studentbostäder till SSBF:s medlemmar. Förslaget skickades ut till kontaktpersonerna från respektive medlemsorganisation i syfte att få in synpunkter på det framarbetade förslaget. Förslaget har arbetats fram av en grupp bestående av SSBF:s generalsekreterare, Claes Hjotronsteen (Stiftelsen AF Bostäder), Britt-Marie Karlsson (Studentstaden i Uppsala AB), Gunilla Uhrus (SSSB) samt Gunnar Wikehult (SGS Studentbostäder).

Påpekas bör att förslaget inte har granskats av jurister och att endast medlemmar inbjuds att delta vid denna remissomgång. Remisstiden är till den 31 mars. Till detta datum ska man ha inkommit med sina åsikter skriftligen till kansliet.

Till stöd i sitt arbete med att komma fram med åsikter kring förslaget arrangeras en nätverksträff i Köpenhamn mellan den 10-11 mars. Huvudfokus vid träffen kommer vara dessa rekommendationer, även om planer på studiebesök i danska studentbostäder också finns för denna träff.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén