2008-08-29 16:28Pressmeddelande

Riksdagsdebatt om studentbostäder

null

Riksdagsdebatt om studentbostäder

Torsdagen 28 augusti diskuterades studentbostadsfrågan i en interpellationsdebatt i riksdagen. Den ansvarige ministern Mats Odell (kd) hade av Mats Pertoft (mp) fått frågan vad han avsåg att göra för att öka byggandet av studentbostäder i landet.

Svaret blir han oss skyldig. Utöver regeringens generella syn på bostadsbyggande framförs inga åtgärder riktade mot studentbostäder. Att studentbostäder är en del av bostadsmarknaden som skiljer sig avsevärt från övriga boendeformer tar man ingen notis om. Studentbostäder kommer inte byggas på grund av att de villkor och förutsättningar för byggande som Odell nämner, inte är gynnsamma för en av de ekonomiskt mest utsatta grupperna i landet.

Den senaste tioårsperioden har de internationella studenterna ökat med 13 procent per år, och de fortsätter att öka. Av de internationella studenterna är andelen som bor i studentbostad nära 100 procent, vilket kan jämföras med ungefär 20 procent av bland de svenska studenterna. Att som Odell försöka tillämpa de minskande köerna runt om i landet på situationen i Stockholm eller Lund hjälper vare sig de som står utan bostad idag, eller de som kommer göra det nästa år.

SSBF konstaterar dock att finansdepartementet verkar läsa våra pressmeddelanden vilket uppskattas. Det ökar våra förhoppningar om att även andra budskap ska nämnas i debatten framöver.

För att läsa debatten, klicka här.

För mer information kontakta:

Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
0707 18 01 09
martin.johansson@ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén