2021-07-14 05:00Pressmeddelande

Risk för ökat tryck på studentbostäder inför hösten

Pandemin har gjort det lättare att få studentbostad, men inför hösten pekar många faktorer på att trycket blir högre igen. En tredjedel av tillfrågade studentbostadsföretag tror på en ökad efterfrågan till årets höstterminsstart jämfört med förra året.

I slutet av veckan kommer antagningsbeskeden inför höstterminen och många studenter börjar söka studentbostad. I en färsk enkätundersökning bland branschorganisationen Studentbostadsföretagens medlemmar anger en tredjedel att de förväntar sig en högre efterfrågan inför höstens terminsstart jämfört med samma tidsperiod föregående år. I kommentarerna återkommer dock en stor osäkerhet på grund av att nya rekommendationer och beslut ofta ges med kort varsel.

- Läget för både studentbostadsbranschen och studenter som söker bostad är i år väldigt osäkert. Men med tanke på att restriktionerna nu minskar och högskolan byggts ut pekar mycket på att trycket kommer öka, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

Det senaste året har söktrycket på studentbostäder minskat på flera håll i landet. Över hälften av de tillfrågade studentbostadsföretagen anger att de fått fler vakanser och/eller kortare kötider som följd av pandemin. Orsaken är färre internationella studenter i kombination med att utbildningen skett på distans.  

Inför hösten ser dock läget annorlunda ut. Högskolor och universitet har återigen möjlighet att bedriva campusundervisning och internationella studenter bokar boende i mycket högre utsträckning. Dessutom byggdes högskolan ut under föregående läsår och nyantagna studenter konkurrerar i högre grad med övriga studenter som under året valt att inte söka studentbostad på grund av distansutbildning.

- Som ny student är det viktigt att ställa sig i kö tidigt och utforska olika vägar till ett bra studentboende. I branschen jobbar vi för att bygga fler studentbostäder och våra medlemmar har inte slagit av på byggtakten under pandemin. Men politikerna måste få fram mer mark och flexiblare regelverk om fler prisvärda bostäder ska komma studenterna till gagn, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 75 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén