2009-03-19 16:34Pressmeddelande

Slopade stöd och global finanskris ökar studenternas bostadsbrist

null

I Boverkets byggprognos som presenterades på torsdagen slås det fast att 2008 var ett mycket svagt år för byggandet i hela landet. De främsta anledningarna till det generellt låga byggandet tycks vara lågkonjunkturen och finanskrisen vilket satt käppar i hjulet för åtskilliga nyproduktionsplaner.

För hyresrätter i allmänhet och studentbostäder i synnerhet, beror en stor del av den minskade byggnationen inte på finanskris och lågkonjunktur, utan de slopade stöden för nyproduktion. I och med att byggnationerna skulle vara klara senast 2008 för att få ta del av de sista utbetalningarna av stöd påbörjades väldigt få bostäder förra året, vilket visar sig i Boverkets rapport.

- Nu börjar man tyvärr se de verkliga effekterna av att stöden till nyproduktion har avskaffats. Att byggandet av bostäder stannat av i främst storstäderna är inte överraskande i och med att kostnaderna för att bygga nytt också är störst där, säger Kerstin Brolén, generalsekreterare för Svenska Studentbostadsföreningen.

Finanskris och lågkonjunktur för snarare med sig andra effekter för studentbostadsföretagen, nämligen ett ökat antal sökande till landets universitet och högskolor. Kombinerat med större ungdomskullar och ett minskat byggande spär det ytterligare på den bostadsbrist som finns på landet största studentorter.

- Även om det finns många orter som inte har bostadsbrist för studenter, så är risken att de går samma öde till mötes som de största orterna om man inte underlättar för bostadsföretagen att möta det ökande behovet av bostäder som väntar, säger Kerstin Brolén.Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 55000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen - för en positiv och långsiktig utveckling av studentbostadsfrågor.För mer information:
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
0709 65 02 44
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén