2017-06-08 15:13Pressmeddelande

​Stiftelsen Västmanlands-Dala Nations Studentbostäder nya medlemmar i Studentbostadsföretagen

null

Branschorganisationen Studentbostadsföretagen välkomnar ännu en nationsstiftelse från Uppsala som medlemsföretag. Stiftelsen Västmanlands-Dala Nations Studentbostäder är branschorganisationens sjunde medlemsföretag i Uppsala.

- Studentbostadsföretagen har en kompetens som inte finns någon annanstans och erbjuder dessutom ett stort nätverk att byta erfarenheter med. Då flera nationers bostadsstiftelser i Uppsala varit medlemmar en tid och bara pratat gott om Studentbostadsföretagen var det ett naturligt steg att även vi skulle bli medlemmar, säger Anna-Carin Andersson, vd på Stiftelsen Västmanlands-Dala Nations Studentbostäder.

Med över 800 studentbostäder är stiftelsen en av de större bostadsaktörerna bland nationerna i Uppsala. Stiftelsen har förvaltat studentbostäder sedan 50-talet och sedan dess ökat sitt bestånd genom både nybyggnation och förvärv. De verkar i en stad med många studentbostadsaktörer och där nationer, stiftelser, universitet, allmännyttiga och privata aktörer tillsammans jobbar för en väl fungerande studentbostadsmarknad.

- Vi hoppas att vi som branschorganisation­­ kan hjälpa till att ytterligare stärka det lokala samarbetet, men också fördjupa vår kunskap om den komplexa studentbostadsmarknaden i Uppsala, säger Erica Sjölin, medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen.


Om Stiftelsen Västmanlands-Dala Nations studentbostäder
Stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostäder instiftades av nationen på 50-talet. Syftet var att kunna erbjuda medlemmarna billiga och bra studentbostäder. Stiftelsen har genom åren uppfört fastigheter i kvarteren Triangeln, Svartman, Observatorieparken samt Majklockan i Uppsala. Totalt har de 826 bostäder.


För mer information:
Erica Sjölin 
Medlemsansvarig
Telefon: 031 – 780 45 74
E-post: erica@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén