2018-01-17 11:15Pressmeddelande

​Stina Olén ny vd för Studentbostadsföretagen

null

Den 5 mars börjar Stina Olén som ny vd för Studentbostadsföretagen, branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder i Sverige. Stina kommer i sin roll som vd att ha stort fokus på opinionsbildning samt representera branschen i bostadspolitiska frågor.

- För mig är studentbostäder en viktig samhällsfråga och jag tycker att Studentbostadsföretagen spelar en central roll i att samla branschen och främja utveckling. Att få bli en del av detta och utveckla verksamheten känns mycket spännande, säger Stina.

Stina kommer närmast från Västsvenska Handelskammaren där hon under flera år ansvarat för både strategisk och operativ opinionsbildning med fokus på kompetensförsörjning, senast som biträdande näringspolitisk chef.

- Jag har arbetat med politisk påverkan sedan 2011 och vet vilken kreativitet och uthållighet som behövs för att åstadkomma politisk förändring. Jag är också van vid att jobba i en medlemsorganisation och ser fram emot att använda min erfarenhet för att utveckla medlemserbjudandet i Studentbostadsföretagen, säger Stina Olén.

Rekryteringen har skett under hösten/vintern och både styrelse och kansli ser fram emot ett spännande 2018 med Stina Olén i spetsen för verksamheten.

- Vi är mycket glada över att ha rekryterat Stina Olén som ny vd för Studentbostadsföretagen. Hon kommer att tillföra mycket till organisationen, både genom sin personlighet och genom sin yrkesbakgrund, säger Henrik Krantz, styrelseordförande för Studentbostadsföretagen och vd på medlemsföretaget AF Bostäder.

Kontaktuppgifter Stina:
stina@studentbostadsforetagen.se

För mer information:
Ida Tengroth
Kommunikationsansvarig 
031 – 780 45 73 
ida@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén