2017-01-30 14:20Pressmeddelande

​Stockholms universitet nytt medlemsföretag i Studentbostadsföretagen

null

Stockholms universitet är det senaste medlemsföretaget i landets branschorganisation för studentbostäder. Kopplingen mellan utbildning och bostad tar därmed ytterligare ett steg i rätt riktning.

- Vi ser att bostäder blir mer och mer viktigt för lärosäten, framförallt som konkurrensmedel på den internationella utbildningsscenen. Med den bakgrunden välkomnar vi Stockholms universitet varmt in i föreningen och nätverket, säger Erica Sjölin, medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen.

Studentbostadsföretagen har länge jobbat för att stärka banden mellan bostad och utbildning. Stockholms universitet är branschorganisationens femte medlem med direkt koppling till ett lärosäte, och de ser framför sig ett utbyte för att främja den lokala marknaden som präglas av tydlig brist.

- Vi ser fram emot ett ytterligare utbyte av kunskap och erfarenheter i studentbostadsfrågan, som här i huvudstaden är särskilt tillspetsad, säger Mia Andersson, chef för Sektionen för bostadsförsörjning på Fastighetsavdelningen vid Stockholms universitet.

Om Stockholms universitet
Stockholms universitet grundades 1878 och är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. 70 000 studenter, 1 800 doktorander och drygt 5 000 medarbetare är verksamma inom de naturvetenskapliga och humanvetenskapliga områdena. Stockholms universitet blockförhyr runt 500 studentbostäder till internationella studenter och forskarstudenter.

För mer information:
Erica Sjölin
Medlemsansvarig
Telefon: 031 – 780 45 74
E-post: erica@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén