2014-06-27 13:45Pressmeddelande

Stöd beviljat för utveckling av nya studentbostadsformer

null

Ett mer varierat utbud och nya, innovativa boendeformer kan bidra till en bättre fungerande studentbostadsmarknad. Studentbostadsföretagen har tillsammans med Stiftelsen Stockholms Studentbostäder och White arkitekter beviljats stöd av Boverket för ett projekt med sikte på att hitta nya studentbostadskoncept med studenternas behov och Boverkets nya regelförändringar som utgångspunkt.

Stödet för projektet”Behovsstyrd och affärsmässig konceptutveckling av studentbostäder” är inom ramen för Boverkets stöd för innovativt byggande för unga och studenter. Projektets mål är att ta fram exempel på nya boendeformer som av olika anledningar inte byggs i Sverige idag.

- Vi är utan tvekan i behov av att hitta nya vägar för att få till den nyproduktion av studentbostäder som behövs. Målet är att vi ska kunna använda de bostäder som projektet tar fram i vår framtida nyproduktion så det ska bli väldigt spännande att se vad projektet kan leda till, säger Chris Österlund, vd på SSSB.

Grunden för projektet är en omfattande och djupgående undersökning bland landets studenter som inleder projektet. Undersökningen kommer att belysa hur olika aspekter av boendet värderas av de som ska bo i bostäderna. Resultatet från undersökningen kommer tillsammans med de regelförändringar Boverket genomför under året ligga till grund för framtagandet av de bostäder som förhoppningsvis bidrar till att utveckla studentbostadsmarknaden.

- Det ska bli spännande att fråga studenterna hur de priorieterar olika delar av sitt boende och på vilka sätt de kan tänka sig att bo tillsammans. Vill de dela vardagsrum och takterrass eller vill de hellre ha ett gemensamt gym? Alla framgångsrika bostäder skapas utifrån en förståelse för de som ska bo i husen. Utmaningen för mig som arkitekt är att designa smarta bostäder som möter studenterna behov, samtidigt som de inte ska bli för dyra att bygga eller bo i, säger Kristoffer Roxbergh, arkitekt på White. 

Även om byggandet av studentbostäder ökar efter år av mer eller mindre obefintligt byggande är det fortfarande långt kvar till de nivåer som behövs för att avhjälpa den brist som råder. Dessutom visar undersökningar från studentbostadsbranschen att det som går att bygga inte alltid överensstämmer med det som studenterna efterfrågar.

- Att kunna hitta lösningar som underlättar den ekvationen att gå ihop känns väldigt angeläget. Oss veterligen är det heller ingen som gjort en lika djupgående marknadsanalys av studenternas efterfrågan tidigare vilket också bidrar till att projektet känns väldigt spännande, avslutar Martin Johansson generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.


För mer information:

Martin Johansson 
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén