2013-05-23 09:22Pressmeddelande

Större medlemsfokus när Studentbostadsföretagen expanderar

null

Ett tydligt fokus på medlemsföretagens behov och utveckling av föreningens medlemsaktiviteter. Så låter arbetsbeskrivningen för den nya tjänst som är grunden i Studentbostadsföretagens satsning på medlemsservice.

Att två blir tre är ett vanligt fenomen och det gäller nu även för Studentbostadsföretagen. Genom att utöka kansliet med tjänsten Medlemsansvarig kommer både föreningens arbete generellt och verksamheten mot medlemsföretagen specifikt förbättras ytterligare. I och med den nya tjänsten kommer föreningen i större omfattning kunna identifiera de områden och frågor som medlemsföretagen har behov av och sedan arbeta vidare på det sätt som passar både medlemmarna och ämnet i fråga bäst.

-  Medlemsföretagen är både grunden och målet för vår verksamhet och det känns självklart att föreningens nästa steg är att skapa ännu starkare band till dem, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen

Med ett närmare samarbete med och mellan medlemsföretagen ökar inte bara medlemmarnas nytta av föreningen, kunskapsutbytet stärker även branschorganisationens ställning gällande studentbostadsfrågor generellt.

Erica Sjölin, tidigare ansvarig för evenemang och utbildning i olika entreprenörsmiljöer, är sedan mitten av maj anställd som medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen.

- Vi är väldigt glada och nöjda över att kunna ta det här steget med föreningen och är säkra på att Erica kommer göra tjänsten och visionen rättvisa, avslutar Martin. 


För mer information:

Martin Johansson 
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se

Kontakt Erica Sjölin:
E-post: erica@studentbostadsforetagen.se
Telefon: 031 – 780 45 74


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén