2004-09-02 09:58Pressmeddelande

StudBo04 – inte bara en studentbostadskongress

null

Vecka 38 kommer i Lund går i studentboendets tecken. På Kulturen, årets museum 2004, presenteras studentboendet då och nu. På Sparta håller Svenska Studentbostadsföreningen SSBF sin första studentbostadskongress med bland annat bostadsminister Lars-Erik Lövdén som talare. Här hålls också en utställning. Stiftelsen AF Bostäder som firar 50 år i år står också för värdskapet. Studenter inbjuder dessutom mellan fredag och söndag till öppet hus i några av AF Bostäders cirka 5 600 bostäder och i övriga studentbostadsområden i Lund.

Det blir första gången i Sverige som landets samlade framtida lösningar av modulhus kommer att presenteras. Alla; studenter, representanter för myndigheter, kommuner, universitet, bostadsföretag, arkitekter och övriga i branschen kan under perioden 14 till 19 september beskåda hur man effektivt och billigt bygger framtidens studentbostäder. Totalt kommer nio utställare att visa upp tio moduler. Framför allt är det ettor med pentry/kokvrå, men även tvåor kommer att finnas.

- Bakgrunden till utställningen är det stora och ihållande behovet av fler studentbostäder på många universitets- och högskoleorter. Studentbostäder skall fungera bra som både bostad och arbetsplats, men också vara anpassade till normalstudentens begränsade ekonomi, säger Rolf Svensson, som är VD för AF Bostäder och ordförande i SSBF.

Genom att det är just fabriksproducerade bostäder kommer monteringsarbetena inte att behöva påbörjas förrän tidigast en vecka innan utställningen. I många fall behöver bostäderna inte anlända till Lund förrän ett par dagar innan utställningens öppnande.

De senaste åren har byggindustrin arbetat med att ta fram kostnadseffektiva produktionslösningar. Viktigast har varit att öka det industriella inslaget i produktionen så att mer eller mindre färdiga modullösningar tas fram på fabrik för montering på plats. Detta ger dessutom många gånger en högre kvalitet genom att stora delar av produktionen sker inomhus, oberoende av väder och vind.

Mer information om StudBo04 kan läsas på www.StudBo04.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén